• <

Doradca Techniczny Kredytodawców - kim jest?

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Doradca Techniczny Kredytodawców - kim jest?

Partnerzy portalu

Fot. ENMARO

Doradca Techniczny Kredytodawców (ang. Lenders' Technical Advisor - LTA) to rola kojarzona z różnymi projektami inwestycyjnymi, np. z projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (ang. Public Private Partnership PPP), ale nie tylko. 

- Doradca Techniczny Kredytodawców to profesjonalista lub firma konsultingowa wyznaczona przez kredytodawców takich jak banki, instytucje finansowe, agencje kredytów eksportowych lub inwestorów zaangażowanych w projekty inwestycyjne – wskazuje Dariusz Rudziński z firmy konsultingowej ENMARO. Warto wyjaśnić, że agencja kredytów eksportowych to instytucja oferująca finansowanie handlu i inne usługi ułatwiające krajowy eksport na rynki międzynarodowe. W większości krajów istnieją agencje kredytów eksportowych, które udzielają pożyczek, gwarancji kredytowych i ubezpieczeń, aby minimalizować ryzyko związane z eksportem.

- Przykładami rzeczonych projektów inwestycyjnych, o których nie można nie wspomnieć na łamach portalu informacyjnego o gospodarce morskiej, są inwestycje tonażowe, czyli budowa statków, budowa infrastruktury portowej, np. przeznaczonej do importu gazu skroplonego LNG, czy też inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe na morzu - dodaje Rudziński.

Doradcy techniczni kredytodawców stanowią zazwyczaj niezbędne ogniwo do pozyskania finansowania bankowego w danym projekcie. Odgrywają kluczową rolę w określaniu, czy przedsięwzięcie jest opłacalne finansowo, inaczej mówiąc bankowalne – co w praktyce oznacza, że w jego finansowanie mogą się angażować instytucje finansujące, co do zasady udzielające finansowania tylko wówczas, gdy są pewne, że zaciągnięty kredyt zostanie spłacony w terminie i pełnej wysokości. 

Doradca Techniczny Kredytodawców pełni rolę swoistego łącznika pomiędzy kredytodawcami a interesariuszami projektu (np. inwestorem, generalnym wykonawcą), zapewniając o tym, że projekt ma solidne podstawy techniczne i jest wykonalny.

Głównym zadaniem LTA jest ocena i zarządzanie ryzykiem związanym z projektem. Kontroli podlega zarówno ryzyko techniczne, jak i handlowe. Ryzyko techniczne obejmuje, m.in. analizę aspektów związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu i jej zgodności z normami technicznymi i środowiskowymi, ocenę przyjętej technologii budowy oraz metod sprawowania nadzoru nad jakością realizowanych prac. Kontroli podlega również zakładana wydajność operacyjna oraz trwałość projektu liczona w latach jego eksploatacji.

Warto podkreślić, że LTA rozumiejąc potrzeby różnych grup interesariuszy w tym agencji rządowych, wykonawców i operatorów ułatwiają im współpracę w całym cyklu życia projektu.

Innym bardzo istotnym zadaniem realizowanym przez LTA jest kontrola wykonania założonego budżetu projektu, w tym jego części pochodzącej z środków zapewnionych przez kredytodawców. Nie mniej ważnym zadaniem realizowanym przez LTA jest stała ocena stanu realizacji projektu w odniesieniu do jego harmonogramu. Wyniki prowadzonych kontroli i analiz doradcy przedstawiają swoim mocodawcom w postaci okresowych pisemnych raportów.

Rynek usług doradztwa technicznego dla pożyczkodawców stale się rozwija i z uwagi na wzrastającą złożoność projektów potrzebuje ekspertów dysponujących pogłębioną wiedzą właściwą dla różnych sektorów rynku i krajów.

- Podsumowując, doradca techniczny kredytodawców dba o to, aby projekty były solidne technicznie, realizowane zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem, opłacalne finansowo i tym samym atrakcyjne dla kredytodawców. LTA odgrywa kluczową rolę w łączeniu doskonałości technicznej z ekonomią danego przedsięwzięcia – konkluduje Dariusz Rudziński

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.