• <
escort_980x120_gif_2020

Co dalej z przyszłością naszego oceanu? UE rozpoczyna konsultacje w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami

17.07.2020 11:43 Źródło: European Comission
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Co dalej z przyszłością naszego oceanu? UE rozpoczyna konsultacje w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami

Partnerzy portalu

Co dalej z przyszłością naszego oceanu? UE rozpoczyna konsultacje w sprawie międzynarodowego zarządzania oceanami - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

15.07. Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych rozpoczęły ukierunkowane konsultacje w celu oceny potrzeb rozwojowych i opcji w zakresie unijnego programu międzynarodowego zarządzania oceanami.

Zarządzanie oceanami dotyczy międzynarodowych i regionalnych procesów, porozumień, zasad i instytucji, które pozwalają społeczności międzynarodowej na koordynację i współpracę na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania na morzu, gdzie wyzwaniom nie może sprostać tylko jedno państwo.

Konsultacje mają na celu określenie odpowiednich działań w świetle dzisiejszych wyzwań i możliwości realizacji globalnych celów zrównoważenia dla oceanów, w szczególności Celu Zrównoważonego Rozwoju na Oceanach (SDG14) w ramach agendy 2030 na rzecz europejskiego zielonego porozumienia.

Wysoki przedstawiciel UE Josep Borrell powiedział: „Ochrona naszych oceanów jest globalnym wyzwaniem, które wymaga zbiorowej reakcji. Unia Europejska wykonuje swoją część i jest gotowa zrobić więcej. Jesteśmy zdeterminowani, aby nadal wypełniać naszą odpowiedzialność wobec obywateli i współpracować z partnerami na całym świecie. Wszyscy chcemy zrównoważonych i zdrowych oceanów oraz poprawy zarządzania nimi.”

Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. Środowiska, Oceanów i Rybołówstwa, powiedział: „UE jest w pełni zaangażowana we wspieranie zarządzania oceanami. Jesteśmy wiarygodnym partnerem we wzmacnianiu międzynarodowych ram, silnym zwolennikiem nauki oceanicznej i partnerem biznesowym na rzecz zrównoważonej „niebieskiej gospodarki”. Konsultacje pomogą UE osiągnąć wiodącą rolę w realizacji globalnych celów zrównoważonego rozwoju dla oceanu.”

Tło

Komisja Europejska i Europejska Służba Działań Zewnętrznych przyjęły program międzynarodowego zarządzania oceanami w 2016 r. W celu promowania skutecznego i spójnego wkładu UE w tworzenie zdrowych, czystych, bezpiecznych i zrównoważonych oceanów. W programie określono 50 działań mających na celu poprawę ram międzynarodowych, zmniejszenie presji, rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki oraz wzmocnienie międzynarodowych badań dotyczących oceanów.

Sprawozdanie z postępów opublikowane w marcu 2019 r. potwierdziło terminową realizację większości działań i wartość programu dla skoordynowanych i ukierunkowanych działań UE. W świetle rosnących dowodów naukowych, że potrzebne są dalsze działania w celu sprostania wyzwaniom związanym z oceanami, w tym zmianom klimatu i szybkiej utracie różnorodności biologicznej mórz, państwa członkowskie UE wyraziły poparcie dla kontynuacji i dalszego rozwoju programu międzynarodowego zarządzania oceanami w konkluzjach Rady ws. Oceanów i Mórz, przyjętych w listopadzie 2019 r.

Konsultacje pomogą:

- ponownie zbadać rolę UE we wzmacnianiu międzynarodowego zarządzania oceanami;
- ponownie przeanalizować trzy priorytety obecnego programu oraz jego cele i działania;
- zidentyfikować nowe obszary polityki lub działania mające na celu rozwiązanie istniejących lub powstających wyzwań.

Zachęca się zainteresowane strony w Europie i poza nią, w tym władze publiczne, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, partnerów akademickich, naukowych, społecznych i gospodarczych.

Konsultacje uzupełniają Międzynarodowe Forum Zarządzania Oceanami, zainaugurowane wirtualnym wydarzeniem w dniach 22–24 kwietnia 2020 r., aby wesprzeć działania następcze i rozwój programu. Następne spotkanie forum odbędzie się w Brukseli w dniach 14–16 grudnia 2020 r.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.