• <

Badania archeologiczne poprzedzą budowę trzech zbiorników w bazie paliw w Dębogórzu

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Badania archeologiczne poprzedzą budowę trzech zbiorników w bazie paliw w Dębogórzu

Partnerzy portalu

zbiorniki
Fot. PERN

Badania archeologiczne poprzedzą budowę trzech zbiorników magazynowych o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy w należącej do PERN bazie paliw w Dębogórzu (Pomorskie). Spółka ogłosiła postępowanie na przeprowadzenie wykopalisk. Celem jest m.in. przygotowanie terenu pod inwestycję.

Jak poinformował PERN w ogłoszeniu, przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań archeologicznych, wyprzedzających inwestycję budowy zbiorników magazynowych o pojemności trzy razy po 50 tys. metrów sześc. każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w bazie paliw w Dębogórzu.

Spółka wyjaśniła, że celem wykopalisk będzie przebadanie terenów przeznaczonych pod inwestycję „pod kątem występujących zabytków archeologicznych wraz z ich udokumentowaniem tak, aby nie dopuścić do ich zagłady w trakcie budowy”. Chodzi też o uzyskanie od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) potwierdzenia o zakończeniu i odbiorze końcowym prac, które są objęte zamówieniem, „w sposób umożliwiający rozpoczęcie robót budowlanych”.

Jak zaznaczył PERN w ogłoszeniu, zamówienie obejmuje „wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych zgodnie z wymaganiami decyzji PWKZ” w zasięgu nieruchomego zabytku - archeologicznego stanowiska ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w tym kompleksowe oczyszczenie terenu z niewybuchów. Spółka podała, że termin składania ofert w ramach postępowania, dotyczącego tego zakresu prac archeologicznych, upływa 12 października tego roku.

Baza paliwowa PERN w Dębogórzu to obiekt przystosowany do odbioru produktów naftowych dostarczanych do Polski statkami przez Morze Bałtyckie. Według spółki, w pierwszym półroczu tego roku terminal tej bazy przyjął ponad 1,7 mln metrów sześc. oleju napędowego, czyli prawie 60 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

W sierpniu PERN informował, że „w intensywnie rozbudowywanej” bazie paliw w Dębogórzu planuje jesienią oddać do uzytku dwa zbiorniki po 32 tys. metrów sześc. i jednocześnie zamierza wybudować tam kolejne trzy zbiorniki o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy. Spółka zaznaczyła, iż „planowany jest także rozwój w obszarze dystrybucji paliwa na cały kraj poprzez transport kolejowy”.

Także w sierpniu PERN podał, że inwestycje realizowane wraz z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, dzięki którym zwiększy się przepustowość bazy paliw w Dębogórzu, wyniosą blisko 400 mln zł. Obie spółki podpisały porozumienie w tej sprawie. Jak wówczas podkreślono, dzięki przedsięwzięciom objetym porozumieniem do Polski - przez bazę PERN - docierać będzie więcej paliw.

Informując o planach inwestycyjnych w bazie paliw w Dębogórzu, PERN wyjaśnił, że głównym ich założeniem jest rozładunek tankowców o nośności powyżej 120 tys. ton oraz „możliwość magazynowania i szybkiej dystrybucji produktów w głąb kraju”.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych - spółka dysponuje 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał magazynowy to ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln m sześć.

Od kilku lat PERN realizuje sukcesywnie Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć spółka prowadzi m.in. rozbudowę i modernizację baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową.

W styczniu tego roku PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł. 

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ drag/

okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.