• <

Senat zgłosił poprawki do ustawy dot. tarczy antykryzysowej

ew

16.04.2020 15:09 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Senat zgłosił poprawki do ustawy dot. tarczy antykryzysowej

Partnerzy portalu

Senat zgłosił poprawki do ustawy dot. tarczy antykryzysowej - GospodarkaMorska.pl

Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Izba zaproponowała m.in. poprawkę obejmującą wsparciem z tarczy antykryzysowej firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Za ustawą z poprawkami głosowało 98 senatorów, 1 był przeciw, 1 się wstrzymał.

Wśród przyjętych przez Senat poprawek jest, zgłoszona przez senatora PiS Marka Pęka, propozycja objęcia wsparciem z tarczy antykryzysowej firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br. Inna, także zgłoszona przez Pęka, przewiduje zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu. Poprawki merytoryczne obejmują również m.in. zawieszenie spłat rat kredytów umowy leasingu, niepobieranie zaliczek na podatki oraz przedłużenie przez samorządy terminu spłaty rat podatku od środków transportu. Inne mają częściowo charakter doprecyzowujący i korygujący.

Izba opowiedziała się też za poprawką, która daje instrumenty operacyjne do uruchomienia tarczy finansowej.

Senat zgłosił również poprawkę przewidującą, że zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zaproponował także dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dla opiekunów dzieci do 12. roku życia. Opowiedział się też za zasiłkiem chorobowym od pierwszego dnia kwarantanny w wymiarze 100 proc.

Izba wyższa przyjęła poprawki umożliwiające przeprowadzanie przez laboratoria odpłatnych badań na obecność koronawirusa. Opowiedziała się również za podwyższeniem ryczałtu dla szpitali o min. 15 proc. oraz za obowiązkowymi testami na koronawirusa dla medyków i ratowników, którzy mieli styczność z osobami zakażonymi, jak również za specjalnym dodatkiem dla pracowników służby zdrowia, będącym gratyfikacją za prace w nadgodzinach.

Senat zaproponował poprawkę dot. funduszu na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa będącego w dyspozycji ministra Zdrowia.

Większość senacka opowiedziała się ponadto za usunięciem zapisów umożliwiających Prezesowi Rady Ministrów ustanowienie dnia wolnego oraz przepisów ułatwiających budowę masztów antenowych. Senat jest również przeciw zapisom dotyczącym zbierania i przetwarzania danych z rejestru PESEL przez Pocztę Polską.

Zasadnicza część ustawy, przyjętej przez Sejm 9 kwietnia, odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.