• <

Przyjęto rezolucję PE dot. transportu morskiego i neutralności klimatycznej

mb

28.11.2019 13:09 Źródło: mb/PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Przyjęto rezolucję PE dot. transportu morskiego i neutralności klimatycznej

Partnerzy portalu

Przyjęto rezolucję PE dot. transportu morskiego i neutralności klimatycznej - GospodarkaMorska.pl

W przyjętej w czwartek rezolucji PE wezwał państwa UE, aby podczas konferencji klimatycznej ONZ w Madrycie Unia zobowiązała się do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W związku z konferencją ONZ w sprawie zmian klimatycznych, która odbędzie się w grudniu w Madrycie, w czwartek Parlament przyjął rezolucję, w której ogłosił kryzys klimatyczny i środowiska naturalnego, zarówno w Europie, jak i w skali globalnej.

W drugiej rezolucji, Parlament wzywa UE do przedstawienia podczas konferencji ONZ strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 roku. Posłowie wzywają również nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen do włączenia celu ograniczenia emisji o 55 proc. do 2030 roku do Europejskiego Zielonego Ładu.

Parlament wezwał też Komisję Europejską do przygotowania wniosku włączenia transportu morskiego do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Państwa członkowskie UE - zdaniem PE - powinny, co najmniej, podwoić składki wpłacane do międzynarodowego Zielonego Funduszu Klimatycznego.

Wreszcie, Parlament wzywa państwa członkowskie UE do stopniowego wycofania wszystkich bezpośrednich i pośrednich dotacji na paliwa kopalne do 2020 roku. Rezolucja na temat kryzysu klimatycznego została przyjęta 429 głosami do 225, przy 19 wstrzymujących się od głosu, a dotyczącą COP25 430 głosami do 190, przy 34 wstrzymujących się.

COP25 odbędzie się w Madrycie w dniach 2-13 grudnia 2019 r.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.