• <
urząd_morski_gdynia_2021

Plenarne posiedzenie Rady Technicznej PRS za nami

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Plenarne posiedzenie Rady Technicznej PRS za nami
Plenarne posiedzenie Rady Technicznej PRS za nami - GospodarkaMorska.pl

ew/PRS

25.02.2019 Źródło: własne

15 lutego 2019 r. w Gdańsku odbyło się plenarne posiedzenie Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków S.A., związane z powołaniem nowego Zespołu ds. Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych ze Statków i Poprawy Efektywności Energetycznej.

Rada Techniczna PRS jest zewnętrznym organem opiniodawczym i doradczym Zarządu PRS. Do jej zadań należy między innymi rozpatrywanie/opiniowanie Przepisów i Publikacji PRS, programów certyfikacji, prac naukowo-badawczych zlecanych przez PRS oraz opracowań własnych PRS. Rada składa się ze specjalistów w dziedzinach wiedzy związanych z działalnością PRS – jej członkami są przedstawiciele administracji, pracownicy uczelni wyższych, ośrodków badawczych, przedstawiciele stoczni, armatorów i innych instytucji gospodarki morskiej.

Swoje obowiązki Rada Techniczna realizuje poprzez zespoły specjalistyczne. Ostatnio przeprowadzone plenarne posiedzenie zostało zwołane w celu powołania nowego zespołu w składzie Rady. Zespół nr 13 będzie zajmował się zagadnieniami związanymi z przyjętymi przez IMO założeniami globalnej redukcji gazów cieplarnianych (GHG) w transporcie morskim.

Spotkanie plenarne poprowadził przewodniczący RT – profesor i prorektor Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Marek Dzida. Wśród uczestników byli członkowie nowo powołanego zespołu specjalistycznego oraz reprezentujący PRS Członek Zarządu PRS – pan Dariusz Rudziński, Dyrektor Pionu Okrętowego – pan Grzegorz Pettke oraz Kierownik Inspektoratu Maszynowo-Wyposażeniowego i równocześnie przewodniczący Sekcji krajowej Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Ośrodka IMO przy PRS  – pan Krzysztof Kołwzan.

W trakcie posiedzenia wręczono nominacje członkom nowego Zespołu oraz wybrano jego przewodniczącego. Został nim profesor Akademii Morskiej w Szczecinie, dr hab. of. mech. Andrzej Adamkiewicz.

Zespół nr 13 będzie wspierał PRS w zakresie opiniowania przepisów i projektów w procesach nadzoru PRS nad klasyfikacją i budową statków, między innymi w aspekcie optymalizacji konstrukcji i modernizacji wyposażenia (modyfikacji systemów napędowych i wykorzystania nowych źródeł energii) pod kątem poprawy ich efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG).

W trakcie posiedzenia przedstawiciele PRS, panowie Dariusz Rudziński i Krzysztof Kołwzan, wygłosili prezentację na temat globalnej strategii IMO w sprawie emisji gazów cieplarnianych ze statków. IMO przyjęło ambitny plan, który zakłada stopniową redukcję emisji CO2 z transportu i żeglugi międzynarodowej o 40% do roku 2030 i 70% do 2050 r. (w stosunku do roku 2008). Innym celem określonym w strategii jest redukcja całkowitej rocznej emisji GHG o co najmniej 50% do roku 2050, w stosunku do roku 2008.

Według prelegentów Strategia wstępna IMO stwarza zarówno zagrożenia, jak i możliwości dla dalszego rozwoju żeglugi światowej. Wśród zagrożeń wymieniono wzrost kosztów transportu morskiego i brak wystarczająco innowacyjnych technologii odpowiadających nowym wymaganiom emisji GHG. Z drugiej strony dążenie do eliminacji emisji CO2 daje impuls do rozwoju nowych technologii i możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej przez stocznie, projektantów, producentów wyposażenia. W czasie prelekcji wskazano też na potrzebę wprowadzenia zmian w innych instrumentach IMO, poza konwencją MARPOL, w celu zwiększenia bezpieczeństwa statków.

W czasie dyskusji Zespołu nr 13 podjęto również tematy związane z zastosowaniem alternatywnych paliw oraz istniejących i wprowadzanych rozwiązań technologicznych. Poruszono temat optymalizacji żeglugi, innych gazów cieplarnianych, jak para wodna oraz konieczności brania pod uwagę śladu energetycznego.

Spotkania członków zespołów Rady Technicznej PRS to możliwość wymiany poglądów specjalistów z różnych instytucji gospodarki morskiej. PRS we współpracy z członkami Zespołu nr 13 widzi szansę na przygotowanie i wprowadzenie kolejnych przepisów i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji statków i ochronę środowiska oraz badania i komercjalizację nowych polskich rozwiązań technicznych wpływających na redukcję emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33060,00 $ tona 0,46% 11 cze
 Cynk 3011,00 $ tona 1,55% 11 cze
 Aluminium 2490,00 $ tona 0,81% 11 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.