• <

Od 1 kwietnia formalna likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku

Strona główna Prawo, polityka Od 1 kwietnia formalna likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku

gm24

01.04.2020 Źródło: własne
Od 1 kwietnia formalna likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku - GospodarkaMorska.pl

Od 1 kwietnia 2020 r. Urząd Morski w Słupsku formalnie przestał istnieć. Rozporządzenia w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich podpisał 15 stycznia 2020 r., minister MGMiŻŚ Marek Gróbarczyk.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń słupska jednostka została zniesiona 1 kwietnia 2020 r. W Polsce pozostały dwa urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Ich zasięg terytorialny w pasie nabrzeżnym sięga odpowiednio od wschodniej granicy państwa do granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz od tej granicy do zachodniej granicy państwa. Wskazany w projekcie południk wyznacza granicę kompetencji na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, w strefie przyległej, wewnętrznej strefie ekonomicznej, w portach i przystaniach.

Wierzytelności i zobowiązania UM w Słupsku zostały podzielone między dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie.

Urząd Morski w Słupsku zarządzał ponad 170 km wybrzeża polskiego. Większość zatrudnionych z blisko 300 zatrudnionych osób utrzymała posady i wykonuje swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy – w kapitanatach portów, bosmanatach, obwodach ochrony wybrzeża oraz w utworzonych delegaturach m.in. w Kołobrzegu i Słupsku oraz innych terenowych komórkach organizacyjnych pozostałych urzędów morskich.

Zmiana, według MGMiŻŚ, nie będzie miała negatywnych skutków społeczno-gospodarczych oraz wpływu na działanie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Źródło:
własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.