• <

Nowelizacja ustawy Prawo wodne dot. ochrony wód przed azotanami

Strona główna Prawo, polityka Nowelizacja ustawy Prawo wodne dot. ochrony wód przed azotanami
Nowelizacja ustawy Prawo wodne dot. ochrony wód przed azotanami - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

14.11.2019 Źródło: własne

23 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Celem nowelizacji jest uporządkowanie przepisów w zakresie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” poprzez wyeliminowanie wątpliwości natury legislacyjnej, przeniesienie niektórych przepisów z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu do ustawy Prawo wodne, ujednolicenie terminologii oraz usunięcie przepisów umożliwiających podwójne karanie rolników za to samo wykroczenie.

Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu polegają na uchyleniu przepisów odnoszących się do planu nawożenia (art. 18), ponieważ od dnia 1 stycznia 2019 r. rolnicy mają obwiązek wykonywania tożsamego merytorycznie i zakresowo dokumentu o nazwie „plan nawożenia azotem” na podstawie Programu działań. Konsekwencją tych zmian było usunięcie z ustawy o nawozach i nawożeniu przepisów określających sankcje za brak prawidłowo przygotowanego planu nawożenia (art. 33-35 oraz art. 41 pkt 9 i 10).

W miejsce przepisów usuniętych z ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadzono nowe lub zmodyfikowano istniejące przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Nowy art. 105a ustawy Prawo wodne określa katalog podmiotów zobowiązanych do opracowania planu nawożenia azotem, z uwzględnieniem podmiotów, które dotychczas miały obowiązek opracowywania planu nawożenia na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ponadto w art. 105a – 105c zamieszczono szereg przepisów określających obowiązki związane z opracowaniem planu nawożenia azotem, które dotychczas funkcjonowały na poziomie rozporządzenia.

W art. 108 ustawy Prawo wodne doprecyzowano zakres uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska, które aktualnie dotyczą nie tylko stosowania programu działań, ale również obowiązku posiadania planu nawożenia azotem i stosowania nawozów zgodnie z tym planem. Zmiana ta ma na celu kompetencyjne dostosowanie przepisów dla właściwych organów Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z przeniesieniem przepisów dotyczących planów nawożenia azotem na poziom ustawowy.

Nowy art. 109a ustawy Prawo wodne wprowadza przepisy usunięte z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w zakresie kar administracyjnych dla dużych gospodarstw rolnych za brak prawidłowo przygotowanego planu nawożenia azotem.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, którego przepisy zostały utrzymane w mocy przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Z pełną treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw można się zapoznać w Dzienniku Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2170/1).
 

Źródło:
własne
 Ropa brent 42,84 $ baryłka  1,49% 21:55
 Cyna 17080,00 $ tona -2,15% 10 lip
 Cynk 2145,00 $ tona 0,61% 10 lip
 Aluminium 1639,00 $ tona -1,21% 10 lip
 Pallad 1988,20 $ uncja  -0,59% 21:54
 Platyna 840,80 $ uncja  -0,94% 21:55
 Srebro 19,64 $ uncja  0,98% 21:55
 Złoto 1811,85 $ uncja  0,39% 21:55

Dziękujemy za wysłane grafiki.