• <
urząd_morski_gdynia_2021

Nowelizacja ustawy Prawo wodne dot. ochrony wód przed azotanami

ew/MGMiŻŚ

14.11.2019 12:47 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Nowelizacja ustawy Prawo wodne dot. ochrony wód przed azotanami
Nowelizacja ustawy Prawo wodne dot. ochrony wód przed azotanami - GospodarkaMorska.pl

23 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Celem nowelizacji jest uporządkowanie przepisów w zakresie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” poprzez wyeliminowanie wątpliwości natury legislacyjnej, przeniesienie niektórych przepisów z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu do ustawy Prawo wodne, ujednolicenie terminologii oraz usunięcie przepisów umożliwiających podwójne karanie rolników za to samo wykroczenie.

Zmiany w ustawie o nawozach i nawożeniu polegają na uchyleniu przepisów odnoszących się do planu nawożenia (art. 18), ponieważ od dnia 1 stycznia 2019 r. rolnicy mają obwiązek wykonywania tożsamego merytorycznie i zakresowo dokumentu o nazwie „plan nawożenia azotem” na podstawie Programu działań. Konsekwencją tych zmian było usunięcie z ustawy o nawozach i nawożeniu przepisów określających sankcje za brak prawidłowo przygotowanego planu nawożenia (art. 33-35 oraz art. 41 pkt 9 i 10).

W miejsce przepisów usuniętych z ustawy o nawozach i nawożeniu wprowadzono nowe lub zmodyfikowano istniejące przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Nowy art. 105a ustawy Prawo wodne określa katalog podmiotów zobowiązanych do opracowania planu nawożenia azotem, z uwzględnieniem podmiotów, które dotychczas miały obowiązek opracowywania planu nawożenia na podstawie ustawy o nawozach i nawożeniu. Ponadto w art. 105a – 105c zamieszczono szereg przepisów określających obowiązki związane z opracowaniem planu nawożenia azotem, które dotychczas funkcjonowały na poziomie rozporządzenia.

W art. 108 ustawy Prawo wodne doprecyzowano zakres uprawnień kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska, które aktualnie dotyczą nie tylko stosowania programu działań, ale również obowiązku posiadania planu nawożenia azotem i stosowania nawozów zgodnie z tym planem. Zmiana ta ma na celu kompetencyjne dostosowanie przepisów dla właściwych organów Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z przeniesieniem przepisów dotyczących planów nawożenia azotem na poziom ustawowy.

Nowy art. 109a ustawy Prawo wodne wprowadza przepisy usunięte z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu w zakresie kar administracyjnych dla dużych gospodarstw rolnych za brak prawidłowo przygotowanego planu nawożenia azotem.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, którego przepisy zostały utrzymane w mocy przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Z pełną treścią ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw można się zapoznać w Dzienniku Ustaw (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2170/1).
 

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35760,00 $ tona 0,25% 27 lip
 Cynk 2948,00 $ tona 0,07% 27 lip
 Aluminium 2497,00 $ tona -0,08% 27 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.