• <
escort_980x120_gif_2020

Woda w zatoce bez zanieczyszczeń

07.09.2020 13:02 Źródło: gdynia.pl
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Woda w zatoce bez zanieczyszczeń

Partnerzy portalu

Woda w zatoce bez zanieczyszczeń  - GospodarkaMorska.pl
fot. touristpointgdansk.pl

Jak wynika z badań Pomorskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej woda w rejonie ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej spełnia wymogi sanitarne. Próbki pobrano 4 września – dzień po prognozowanym dotarciu zanieczyszczeń w te okolice. Jakość wody monitorowana jest codziennie, a o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do wód Zatoki Gdańskiej związane jest z awarią warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Przypomnijmy: 29 sierpnia uszkodzeniu uległ kolektor ścieków, czego następstwem był awaryjny zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły.

Nieczystości, które przedostały się do rzeki, płynęły z nurtem ku jej ujściu w Gdańsku. Wedle prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miały one dotrzeć na teren województwa pomorskiego w czwartek 3 września. W związku z tym wojewoda pomorski – w oparciu o ustalenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – wydał ostrzeżenie dotyczące korzystania z wód rzeki Wisły oraz Zatoki Gdańskiej. Zalecano w nim unikanie kontaktu z wodą przez kąpiących się, wędkarzy, kajakarzy i osoby wypoczywające w bezpośrednim sąsiedztwie tych akwenów, a także rolników pobierających wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw.

Od momentu awarii w oczyszczalni ścieków „Czajka” stan jakości wody w Wiśle i Zatoce Gdańskiej jest stale monitorowany przez Pomorską Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku. W piątek 4 września z pobrano próbki z kąpielisk w Gdańsku Świbnie oraz w Mikoszewie. Ich analiza wykazała, że jakość w badanych zakresie – tj. obecności bakterii Escherichia coli orz Enterokoków – odpowiada wymaganiom sanitarnym, o czym poinformowano w komunikacie z 6 września 2020 roku.

WSSE na bieżąco będzie powiadamiać o ewentualnych zmianach, związanych z jakością wody w Wiśle lub Zatoce Gdańskiej. Informacje na ten temat będzie można znaleźć również na stronie Gdynia.pl.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.