• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Tegoroczna analiza unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury jest już dostępna online

10.11.2020 11:25 Źródło: European Comission
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Tegoroczna analiza unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury jest już dostępna online

Partnerzy portalu

Tegoroczna analiza unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury jest już dostępna online - GospodarkaMorska.pl
fot. European Commission

„Rynek rybny UE” to kompleksowa analiza unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest produkowane / eksportowane / importowane, kiedy i gdzie, co jest konsumowane, przez kogo i jakie są główne trendy, zajrzyj do raportu rocznego EUMOFA.

Nieznaczny spadek konsumpcji per capita w UE


W 2018 r. spożycie produktów rybołówstwa i akwakultury w UE oszacowano na 24,36 kg na mieszkańca. Obywatele UE konsumowali średnio o 430 gramów mniej w porównaniu z 2017 r. Dominowały produkty ze złowionych dziko żyjących produktów, które wynosiły 18 kg (trzy czwarte całości). Największy wzrost spożycia odnotowano na Alasce, wynoszący 9%, a najbardziej znaczący spadek odnotowano w przypadku dorsza, który wyniósł 17%, zarówno ze względu na spadek importu, jak i połowów, mimo że poziom z 2018 roku odpowiada średniej z dekady.

Przy wyższych cenach nadal rosły wydatki gospodarstw domowych w UE na produkty rybołówstwa i akwakultury


Biorąc pod uwagę najwyższe ceny konsumenckie produktów rybołówstwa i akwakultury, jakie kiedykolwiek zarejestrowano, dane z 2019 r. pokazują, że gospodarstwa domowe wszystkich krajów UE wydały więcej na zakup produktów rybołówstwa i akwakultury niż w 2018 r. Największy wzrost całkowitych wydatków odnotowała Hiszpania. Włochy zawsze były państwem członkowskim o najwyższym poziomie całkowitych wydatków, podczas gdy Portugalia odnotowała najwyższe wydatki na mieszkańca (ponad trzykrotność średniej UE).

Centralna rola UE w światowym handlu produktami rybołówstwa i akwakultury

W 2019 r. UE była po Chinach drugim co do wielkości podmiotem handlującym produktami rybołówstwa i akwakultury na świecie. Całkowita wartość obrotów handlowych w UE była o 44% wyższa niż 10 lat wcześniej. Jako importer netto UE miała deficyt w wysokości 21 mld euro, który był nieco wyższy niż w 2018 r.

Całkowite wyładunki w UE spadły


Spadek wyładunków był spowodowany głównie spadkiem wyładunków węgorza, przeznaczonych do celów przemysłowych w Danii. Jednak wyładunki kilku głównych gatunków handlowych znacznie wzrosły, głównie tuńczyka bonito w Hiszpanii i przegrzebka we Francji.

Sektory rybołówstwa i akwakultury znacząco dotknięte kryzysem COVID-19


Gracze tradycyjnie celujący w segment Hotellerie-Restaurant-Café (HoReCa) byli bardziej dotknięci pandemią COVID-19 niż jakikolwiek inny sektor. Utrata możliwości eksportowych była wyzwaniem dla obu sektorów. Przy słabym popycie na rynkach eksportowych produkty sprzedawano na rynku UE po niższych cenach. Silnie wpłynęło to na rybołówstwo ukierunkowane na gatunki zwykle sprzedawane w stanie świeżym, podczas gdy niewielki wpływ odnotowano w przypadku małych gatunków pelagicznych, które są głównie przetwarzane na produkty mrożone, a ich ceny rynkowe pozostają stosunkowo niskie.

„Rynek rybny UE”
można pobrać ze strony internetowej EUMOFA i jest dostępny w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim.

EUMOFA
to platforma opracowana przez Komisję Europejską, która oferuje informacje na temat sektora rybołówstwa i akwakultury w Unii Europejskiej. Zapewnia dostęp do najnowszych danych branżowych, analizuje dynamikę rynku UE oraz wspiera decyzje biznesowe i kształtowanie polityki. Przeczytaj więcej o EUMOFA.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.