• <
escort_980x120_gif_2020

Spotkanie GFCM: Tworzenie nowej strategii dla rybołówstwa i akwakultury na Morzu Śródziemnym i Czarnym

03.11.2020 13:54 Źródło: European Comission
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Spotkanie GFCM: Tworzenie nowej strategii dla rybołówstwa i akwakultury na Morzu Śródziemnym i Czarnym

Partnerzy portalu

Spotkanie GFCM: Tworzenie nowej strategii dla rybołówstwa i akwakultury na Morzu Śródziemnym i Czarnym - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Pod patronatem Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) odbyło się dzisiaj spotkanie wysokiego szczebla w sprawie przyszłej strategii dla Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. W spotkaniu uczestniczył Virginijus Sinkevičius, europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, a także ministrowie rybołówstwa umawiających się stron GFCM.

Uczestnicy potwierdzili zobowiązania polityczne wynikające z deklaracji MedFish4Ever i Sofii i rozpoczęli proces określania nowej wspólnej strategii zapewniania zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.

Komisarz Sinkevičius powtórzył zaangażowanie UE w realizację celów deklaracji MedFish4Ever i z Sofii: „Deklaracje MedFish4Ever i z Sofii zmieniły już sposób, w jaki zarządzamy naszymi łowiskami, ale nadal stoimy przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak przełowienie, nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane (NNN ) rybołówstwo, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi, trudności gospodarcze, a obecnie Covid-19. To trudny proces, dlatego potrzebne są skoordynowane działania, aby zapewnić przyszłość rybakom i kobietom na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym.

Komisarz podkreślił potrzebę ambitnej przyszłej strategii, zapewniającej zrównoważony charakter rybołówstwa i akwakultury. Między innymi podkreślił znaczenie przyjęcia większej liczby planów zarządzania, zapewnienia solidnych podstaw naukowych dla przyszłych środków ochronnych, wzmocnienia kultury przestrzegania przepisów i walki z połowami NNN, a także zminimalizowania i złagodzenia niepożądanego wpływu rybołówstwa na ekosystemy morskie.

Kraje potwierdziły swoje zobowiązanie do zintensyfikowania wysiłków w zakresie kluczowych priorytetów i współpracy na rzecz zapewnienia zrównoważonego charakteru rybołówstwa i akwakultury na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. GFCM będzie kontynuować prace nad przyszłą strategią na lata 2021-2025, która ma zostać przyjęta na kolejnym corocznym spotkaniu zaplanowanym na czerwiec 2021 r. W Atenach.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.