• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Szczecin. Akademia Morska stała się Politechniką Morską [ZDJĘCIA]

gm

01.09.2022 14:33 Źródło: Politechnika Morska Szczecin
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Szczecin. Akademia Morska stała się Politechniką Morską [ZDJĘCIA]

Partnerzy portalu

Szczecin. Akademia Morska stała się Politechniką Morską [ZDJĘCIA] - GospodarkaMorska.pl
Fot. Politechnika Morska w Szczecinie

1 września szczecińska Akademia Morska stała się Politechniką Morską. Zmiana nazwy jest kolejnym krokiem w rozwoju uczelni. Daje bowiem większe możliwości w dydaktyce, działalności naukowej, poszerzaniu oferty uczelni, otwieraniu nowych kierunków i ośrodków badawczych.

Zamysł Politechniki Morskiej wyrasta z głęboko zakorzenionej tożsamości morskiej wielu pokoleń kadr wykładowców związanych z licznymi szczecińskimi szkołami morskimi. Świetne wyniki ewaluacji AMS w trzech dyscyplinach potwierdziły wcześniej obrany kierunek na politechnikę.

Magnes na oficerów i inżynierów

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku wskazują drogę uczelniom, które – by umożliwić swoim absolwentom znalezienie dobrej pracy – muszą wychodzić tym oczekiwaniom naprzeciw. Rozwój jest wpisany w naukę.

- Jako Akademia Morska w Szczecinie zawsze chcieliśmy się rozwijać, sięgać po więcej, jednocześnie nie zapominając o korzeniach i kontynuując tradycje, z których szkolnictwo morskie na Pomorzu Zachodnim słynie od 75 lat. Nowa nazwa otwiera nowe możliwości rozwojowe, a na tym najbardziej nam zależy. Politechnika przyciąga inżynierów, uczelnia morska – oficerów. Przygotowujemy studentów do pracy zarówno na morzu, jak i na lądzie. Nowa nazwa podkreśla tę dwoistość, interdyscyplinarność kształcenia i prowadzonych badań naukowych. Stoimy teraz na dwóch stabilnych, pewnych nogach – mówił JM Rektor Politechniki Morskiej Wojciech Ślączka.

Podczas uroczystości zmiany nazwy JM Rektor PM otrzymał z rąk wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka nowy statut uczelni oraz powołanie na rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie. Stanisław Wziątek w imieniu władz samorządu województwa zachodniopomorskiego wręczył JM Rektorowi PM specjalne wyróżnienie – Zachodniopomorskiego Gryfa z bursztynem. Idea Politechniki Morskiej w Szczecinie połączyła wiele osób i instytucji. Ta współpraca zagwarantowała sukces.

– Ten rejs, który trwał tak długo, dzisiaj zakotwiczył w porcie „Politechnika Morska". To wspaniała chwila, uzyskana w duchu absolutnej współpracy i wspólnych celów. To pokazuje jak istotne jest to, aby realizować zadania ważne i potrzebne w ramach wspólnego porozumienia. Szczególne podziękowania należą się panu rektorowi, który był spiritus movens tego przedsięwzięcia, który doprowadził jak kapitan do tego portu – zaznaczył wiceminister Marek Gróbarczyk.

– Każda decyzja wzmacniająca naukę i edukację to inwestycja w przyszłość. To dobra inwestycja – dodał Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek.

Politechnika Morska jest zorientowana w swojej ofercie edukacyjnej,  z jednej strony na zaspokajanie potrzeb na średni i wyższy szczebel kadr gospodarki morskiej, a z drugiej – na kształcenie wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów w innych branżach (IT, zarządzanie, TSL, mechanika, mechatronika, automatyka, robotyka,) płynnie poruszających się wśród najnowszych osiągnięć technologii cyfrowych i umiejących je implementować w złożonych procesach decyzyjnych, projektowych, produkcyjnych, diagnostycznych i serwisowych.

– Jestem przekonany, że awans uczelni da jej silny wiatr w żagle i Politechnika Morska w Szczecinie będzie kształcić profesjonalne kadry dla gospodarki morskiej, tak ważnej dla całej gospodarki naszego regionu i całego kraju – podkreślił poseł Arkadiusz Marchewka.

Politechnika, by móc więcej

Politechnika oznacza także najnowsze rozwiązania technologiczne. Szereg niedawno zrealizowanych i planowanych inwestycji uczelni (nowa siedziba Wydziału Mechanicznego, CEOP, POSRM) i liczne partnerstwa z biznesem będą głęboko rezonowały w przestrzeni gospodarczej Szczecina, regionu i Polski, przyczyniając się do dalszego rozwoju potencjału innowacyjnych rozwiązań naukowych, biznesowych i edukacyjnych w duchu zrównoważonego rozwoju.

– Teraz z nową nazwą uczelnia będzie jeszcze bardziej wyjątkowa. Idziecie do przodu, jesteście na dobrym kursie, macie dobrego kapitana i znakomitą załogę. Budujecie przyszłość morskiego Szczecina i Pomorza Zachodniego, bo to niezwykle ważne – mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

1 września to nie tylko zmiana nazwy, ale także otwarcie nowego zaplecza badawczo-dydaktycznego Politechniki Morskiej. Uczelnia wzbogaciła się o 5 nowych laboratoriów, w tym o interaktywną pracownię aparatów wysokich napięć, laboratorium interaktywnej nawigacji czy laboratorium telekomunikacji i systemów automatyki. W planach jest powstanie kilku kolejnych laboratoriów, m.in. związanych z morską energetyką wiatrową.

Politechnika Morska jest bezpośrednią kontynuatorką osiągnięć Akademii Morskiej, przejmuje jej wszelkie prawa i obowiązki na zasadzie mechanizmu sukcesji generalnej. Swoje kadencje kontynuować będą w ramach Politechniki rektor, senat, rada i kolegium elektorów. Wraz z nową nazwą uczelni zmienia się także nazwa chóru działającego przy PM. Od 1 września pod dyrekcją dr hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch działa Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.