• <

Uruchomienie Klastra „Grupa Bezpieczny Bałtyk”

ew

05.02.2020 09:39 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Uruchomienie Klastra „Grupa Bezpieczny Bałtyk”

Partnerzy portalu

Uruchomienie Klastra „Grupa Bezpieczny Bałtyk” - GospodarkaMorska.pl

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza wraz z przedstawicielami ogólnopolskich  firm powołuje Klaster pod nazwą “Grupa Bezpieczny Bałtyk”. Głównym celem klastra będzie działalność  na rzecz ekologii Morza Bałtyckiego poprzez rozwój innowacyjnych rozwiązań. Jego uroczyste uruchomienie nastąpi 7 lutego 2020 roku w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni. Klaster jest oddolną inicjatywą  środowiska biznesowego, a Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza pełni w nim rolę koordynatora.

Klaster jest kolejną inicjatywą klastrową RIGP. W roku 2017 powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, który zrzesza liderów technologii zeroemisyjnych.   RIGP widzi ogromny potencjał biznesowy oraz naukowo-badawczy we wspólnych projektach firm oraz jednostek naukowych. Tworzenie takich grup interesów, jak Klastry, silnie oddziaływuje na rozwój biznesów w Polsce, wzmacniając potencjał B+R oraz eksport.

Pod egidą Klastra “Grupa Bezpieczny Bałtyk” będą prowadzone i wdrażane projekty badawczo – rozwojowe oraz wspólne inwestycje. Członkowie Klastra będą współpracować ze sobą, m. in. na polu wymiany informacji, budowy wspólnych powiązań gospodarczych, usług i technologii. Jednym z celów jest szeroka kooperacja z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i sieciami klastrowymi, a także prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych

Synergia nauki i praktyki gospodarczej

Zgodnie z  definicją S. Rosenfelda klastry to „skupiska firm, które poprzez bliskość geograficzną oraz ścisłą współpracę uzyskują możliwość kreowania efektu synergii bez względu na skalę zatrudnienia. Najbardziej dynamicznie rozwijające się krajowe klastry wraz z instytucjami otoczenia biznesu i specjalnymi strefami ekonomicznymi stają się silnymi katalizatorami reakcji na styku przedsiębiorczości i nauki. Wynikiem tych działań są prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenia innowacji w najaktywniejszych firmach regionu.

Klaster "Grupa Bezpieczny Bałtyk" ma zadbać o bezpieczeństwo tego akwenu, poprzez eliminację zagrożeń chemicznych i powojennych, znajdujących się na dnie Morza. Będzie to możliwe dzięki prowadzonym w Grupie pracom B+R nad nowoczesnymi technologiami podwodnymi i metodami bezpiecznego wydobycia oraz utylizacji niewybuchów i broni chemicznej

“Najbardziej efektywną formą współpracy nauki i gospodarki w regionie Morza Bałtyckiego są klastry naukowo-przemysłowe oraz projekty transnarodowe, w których uczestniczą przedstawiciele przemysłu, samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów badawczych oraz samorządów regionalnych. Współdziałanie tych instytucji przyczyniło się do synergii nauki i praktyki gospodarczej w regionie Morza Bałtyckiego.” - wyjaśnia Prezes RIGP Sławomir Halbryt

Japońska idea „Keiretsu”

Pod koniec roku 2019, RIGP została liderem Inteligentnych Specjalizacji. Są to dziedziny życia gospodarczego lub nauki, które opierają się na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, połączeniu różnych branż i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz technologii. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych. Inteligentne specjalizacje mają przyczynić się do tworzenia innowacyjnych projektów, produktów i usług, które pozwolą zaistnieć firmom także w skali globalnej.

“Izba, będąc Instytucją Otoczenia Biznesu, od zawsze uważnie obserwuje działania zmierzające do tworzenia mechanizmów współpracy, kooperacji i wymiany kontaktów. Dostrzegamy zatem możliwości oraz wyzwania, jakie stoją przed nami wszystkimi i województwem pomorskim, w sprawnym „liderowaniu” Specjalizacjami, tak by odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorstw, rynku i otoczenia gospodarczego oraz społecznego” - Adam Protasiuk, wiceprezes RIGP.

Przyszłość Morza Bałtyckiego

Obecnie Bałtyk jest jednym z najbardziej obciążonych transportowo akwenów morskich na świecie. Rozwój przemysłu wydobywczego, rybołówstwa, żeglugi, turystyki związanych z wykorzystaniem przestrzeni morskiej powoduje wzrost zagrożeń dla ekosystemu Bałtyku. Ponad 300 wraków okrętów, w tym ok. 100 w Zatoce Gdańskiej zidentyfikowano na dnie Bałtyku. Szacuje się, że uwolnienie zaledwie jednej szóstej środków chemicznych ze zbiorników zalegających na dnie morza  mogłoby całkowicie zniszczyć ekosystem na ok. 100 lat. W dalszym ciągu w Bałtyku może zalegać od 50 do nawet 100 tys. ton broni chemicznej i amunicji. Zatapiano ją głównie w dwóch miejscach: Głębi Gotlandzkiej i Głębi Bornholmskiej. Trzecim obszarem, szczególnie ważnym z punktu widzenia Polski jest Głębia Gdańska, gdzie z dużym prawdopodobieństwem znajduje się broń chemiczna, której spora część była zatopiona w niezidentyfikowanych miejscach. Przyszłość Morza zależy zatem od naszego błyskawicznego działania i skutecznej utylizacji zagrożeń.
“Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za stan morza i  zachowanie unikalnego bałtyckiego ekosystemu dla przyszłych pokoleń. Ta odpowiedzialność spoczywa nie tylko na rządach, na przedsiębiorcach, firmach logistycznych czy rybakach, bezpośrednio korzystających z bogatych zasobów Bałtyku, lecz także na nas samych” - podsumowuje Łukasz Porzuczek z Grupy GeoFusion

Zwieńczeniem konferencji będzie networking branżowy, który ma wnieść nowe pomysły oraz wzbogacić grono ekspertów nowego Klastra, który na swoje barki weźmie przyszłość naszego Morza Bałtyckiego.
Miło nam poinformowac, że seminarium 7 lutego odbywa się w ramach spotkania Klubu Link. Zapraszamy wszystkich naszych sympatyków.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.