• <
escort_980x120_gif_2020

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy poświęcony życiu pod wodą

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy poświęcony życiu pod wodą
Światowy Dzień Dzikiej Przyrody po raz pierwszy poświęcony życiu pod wodą - GospodarkaMorska.pl

ew

01.03.2019 Źródło: własne

3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po raz pierwszy tematem przewodnim jest „Życie pod wodą: dla ludzi i planety”. Jest to niezwykle ważne, ponieważ podwodny świat nie tylko jest miejscem życia milionów gatunków, ale również odgrywa kluczową rolę w życiu ludzi.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody obchodzony jest 3 marca, w rocznicę podpisania Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES). Został on ustanowiony w 2013 r. podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (United Nations General Assembly, UNGA). Celem Światowego Dnia Dzikiej Przyrody jest uczczenie światowego bogactwa dzikiej fauny i flory przy równoczesnym podnoszeniu świadomości na temat wartości dzikiej przyrody.

Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody będzie obchodzony pod hasłem „Życie pod wodą: dla ludzi i planety”. Życie pod wodą wydaje się dalekie od naszego codziennego życia. Wciąż wiele osób postrzega ten temat jako zarezerwowany dla naukowców i biologów morskich. Jednak chociaż podwodne życie jest zupełnie inne niż znane nam tutaj na lądzie, to pozostaje niezwykle ważne dla naszego funkcjonowania.

W światowych morzach i oceanach żyje blisko 200 000 zidentyfikowanych gatunków, ale ich rzeczywista liczba może sięgać milionów. Globalna wartość rynkowa zasobów morskich i przybrzeżnych oraz związanego z nimi przemysłu szacowana jest na 3 biliony USD rocznie, co stanowi około 5% światowego PKB. Byt ponad trzech miliardów ludzi na świecie zależy od bioróżnorodności morskiej i przybrzeżnej. Morska przyroda od wieków podtrzymywała ludzką cywilizację i jej rozwój: od dostarczania pożywienia i wartości odżywczych, po materiały do ​​rękodzieła i budownictwa. Wzbogaciła też nasze życie kulturowo i duchowo oraz wpłynęła na sposób w jaki spędzamy czas wolny.

Niestety, zdolność gatunków żyjących pod powierzchnią wody do dalszego świadczenia tych usług dla ludzkości jest coraz bardziej ograniczona. Na morza i oceany naszej planety oraz żyjącą w nich dziką przyrodę czyha obecnie wiele zagrożeń. Aż 40% wód w morzach i oceanach jest obecnie dotkniętych najbardziej znaczącym i bezpośrednim zagrożeniem związanym z nadmierną eksploatacją gatunków morskich, a także innymi zagrożeniami, takimi jak zanieczyszczenia, utrata siedlisk i zmiany klimatu. Zagrożenia te mają silny wpływ na życie i źródła utrzymania ludzi zależnych od ekosystemów morskich, w szczególności kobiet i mężczyzn w społecznościach przybrzeżnych.

Tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody jest pierwszym, który poświęcony został gatunkom żyjącym pod wodą. Jest doskonałą okazją do podnoszenia świadomości na temat zapierającej dech w piersi różnorodności życia morskiego, gatunków morskich mających kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka oraz tego, w jaki sposób możemy zapewnić, że morza i oceany będą tętniły życiem dla nas i przyszłych pokoleń.

Temat „Życie pod wodą: dla ludzi i planety” jest zgodny z 14 Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jest to także temat niezwykle bliski działaniom międzynarodowej organizacji pozarządowej MSC (Marine Stewardship Council), która od ponad 20 lat walczy z problemem globalnego przełowienia i nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. MSC pomaga chronić dziką naturę mórz i oceanów poprzez program certyfikacji, promujący ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów.

Poprzez współpracę z partnerami: rybakami, przetwórcami, sieciami handlowymi i małymi sklepami, producentami, restauracjami oraz wszystkimi tymi, którzy kochają dzikie ryby i owoce morza, MSC zachęca do odpowiedzialnego korzystania z zasobów morskich. Dzięki temu tworzymy zrównoważony rynek rybołówstwa, a co ważne wspieramy i nagradzamy rybaków, którzy prowadzą swoje połowy w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

– Cieszę się, że tegoroczny Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został poświęcony właśnie życiu pod wodą. Mam nadzieję, że coraz liczniejsze inicjatywy podnoszące świadomość na temat problemów z jakimi borykają się morza i oceany, zwiększą zaangażowanie społeczeństwa w ochronę podwodnego świata – podkreśla Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej. – Jest to niezwykle ważne, ponieważ nawet bardzo niewielkie działania, mogą przyczynić się do ważnych pozytywnych zmian. Taka idea przyświecała nam w stworzeniu niebieskiego certyfikatu MSC. Można go znaleźć na produktach rybnych i owocach morza na całym świecie, a konsumenci zyskują gwarancję, że ich decyzja zakupowa jest dobra nie tylko dla nich, ale i dla środowiska oraz lokalnych społeczności rybackich.

Więcej informacji o Światowym Dniu Dzikiej Przyrody: www.wildlifeday.org

Więcej informacji o Programie MSC: www.msc.org

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.