• <

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” zatwierdzony

22.10.2015 11:07 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Program Operacyjny „Rybactwo i morze” zatwierdzony
Program Operacyjny „Rybactwo i morze”  zatwierdzony - GospodarkaMorska.pl

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny „Rybactwo i morze” na lata 2014 -2020. Informację o zatwierdzeniu przekazał dziś sekretarzowi stanu Kazimierzowi Plocke podczas posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu komisarz UE Karmenu Vella.

Środki finansowe jakie zostały przyznane Polsce na jego realizację pochodzą
z Europejskiego Funduszu Morskiego i wynoszą 531 219 456 euro, co łącznie z wkładem krajowym w wysokości 179 290 055 euro, daje łącznie 710 509 511 euro. Wynegocjowaliśmy jedną z największych alokacji pośród państw członkowskich. Większe od Polski środki otrzymały tylko 3 państwa: Hiszpania, Francja i Włochy.

Zatwierdzony Program zakłada realizację sześciu priorytetów:
1. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;
2. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej;
3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
4. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach;
5. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przewarzania;
6. Zintegrowaną Politykę Morską;

oraz Pomoc techniczną.

Pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych niż fundusze UE źródeł. Będą to m.in.: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.
Podobnie jak w latach 2007-2013, w ramach nowej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura,
a także przetwórstwo, chociaż  w nieco mniejszym niż dotychczas zakresie.

Ważnym elementem nowego programu jest rozwój akwakultury. Wspierane będą działania stanowiące kontynuację inwestycji z okresu programowania 2007-2013, jak również zupełnie nowe. W zakresie środków dla akwakultury nowością w działaniach wodno-środowiskowych będzie wsparcie inwestycji związanych z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Pomoc będą mogli otrzymać również nowi hodowcy rozpoczynający działalność w sektorze akwakultury. Warunkiem jest jednak posiadanie odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.
Pomoc finansowa kierowana będzie do producentów z tego sektora w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie takie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w wyniku  klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i chorób ryb.

Proces przyjęcia Programu był wyjątkowo skomplikowany. Projekt Programu mógł zostać przekazany Komisji Europejskiej dopiero po aneksowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) Umowy Partnerstwa (UP) w zakresie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Miało to miejsce 10 kwietnia br. Natomiast 22 maja br. MIiR uzupełnił w aplikacji SFC2014 brakujące dane dotyczące Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”, co było warunkiem przesłania go KE. Projekt programu został oficjalnie wysłany, w aplikacji SFC2014, do Komisji Europejskiej 22 maja br.. Nieoficjalne uwagi Komisji Europejskiej do tego projektu wpłynęły 29 lipca br., a oficjalne przekazanie stanowiska KE do polskiego programu nastąpiło 28 sierpnia 2015 r. w Brukseli. Stanowisko Polski w odniesieniu do wszystkich uwag zgłoszonych przez KE przekazano na roboczo już 16 września br., a  po uwagach zgłoszonych przez Dyrekcję Generalną ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa zmodyfikowany projekt Programu został przesłany do KE 1 października 2015 r. poprzez aplikację SFC2014.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały przygotowane akty prawne, które pozwolą na sprawne uruchomienie Programu. Przewidujemy, że jeszcze w tym roku mogą ruszyć pierwsze nabory wniosków.
 

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 2,81% 15 paź
 Cynk 3794,00 $ tona 6,84% 15 paź
 Aluminium 3162,00 $ tona 0,35% 15 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.