• <

Nie tylko o dorszu - Forum rybołówstwa bałtyckiego

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Nie tylko o dorszu - Forum rybołówstwa bałtyckiego
Nie tylko o dorszu - Forum rybołówstwa bałtyckiego - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

25.10.2016 Źródło: własne

Idea zarządzania połowami ryb na Bałtyku jest oczywista; stada powinny być eksploatowane w taki sposób by zapewnić ich odnawialność i równowagę ekosystemu, co z drugiej strony pozwoli rybakom na długotwałą eksploatację zasobów morza. Forum rybołówstwa bałtyckiego, które odbyło sie w Gdyni, skoncentrowane było na szczegółowych zagadnieniach z tego zakresu, a w szczególności na analizie postanowień Nowego planu zarządzania dla dorsza, śledzia i szprota.

– Podstawowa różnica zdań w zakresie zarządzania połowami zachodzi między naukowcami, którzy wskazują, co zrobić żeby jak najszybciej odbudować malejące stada, a rybakami, którzy kierując się rachunkiem ekonomicznym nie akceptują koncepcji zbyt dużej redukcji połowów i chcą osiągnąć ten cel mniejszymi krokami – mówi Piotr Prędki z Fundacji MARE, organizator konferencji. – Choć powszechnie uważa się, że Bałtyk jest stosunkowo prostym morzem, na kondycję stad wpływa bardzo wiele czynników i dlatego pojawiają się też koncepcje, że celowa jest odbudowa stad powyżej poziomu stabilnych połowów.

Podczas konferencji przedstawionych zostało wiele konkretnych danych i przeanalizowano kwestie zrównoważonych połowów.

– Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej stosuje wobec zarządzania rybołówstwem podejście ostrożnościowe i ma na celu zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza odbudowywała i zachowywała populacje poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających uzyskać maksymalny podtrzymywalny połów – pokreślała Justyna Zajchowska, doradca Pew Charirable Trusts, reprezentując także stanowisko organizacji pozarządowych. – W tym celu należy osiagnąć wskaźnik eksploatacji oparty na maksymalnym podtrzymymyalnym połowie.

Ten cel miał zostać osiągnięty w ramach WPRyb "w miarę możliwości do 2015 roku", co się nie udało, a w stopniowy, narastający sposób w odniesieniu do wszystkich stad, najpóźniej do 2020 roku, co jest obecnie realizowane, między innymi w ramach nowego planu zarządzania dla wspomnianych wcześniej gatunków ryb.

Ważnym wystąpieniem na Forum było też omówienie praktycznych aspektów wdrażania Planu przedstawione przez Justynę Szumlicz, główną specjalistkę Departamentu Rybołówstawa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Warto podkreślić, że obecnie największe obostrzenia w połowach rekomendowane były przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES – International Council for the Exploration of the Sea) oraz Komisję Rybołówstwa UE dla stada dorsza zachodniego (występującego na zachód od Bornholmu), a decyzją Rady ich zmniejszenie sięga obecnie 56%.

Decyzje, bazujące na najlepszych dostępnych danych i analizach, które wskazują ile ryb z poszczególnych stad można wyłowić, aby zapewnić ich odbudowę lub utrzymać ich liczebności powyżej poziomów zrównoważonych, z pewnością nie są łatwe.  Dowiodła tego między innymi dyskusja odbywająca się na zakończenie Forum.
Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.