• <
pge_baltica_390x100_duży

Jędrysek: specjalizacją Zachodniopomorskiego poszukiwanie i wydobycie surowców z dna oceanu

ew

18.04.2018 10:40 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Jędrysek: specjalizacją Zachodniopomorskiego poszukiwanie i wydobycie surowców z dna oceanu

Partnerzy portalu

Jędrysek: specjalizacją Zachodniopomorskiego poszukiwanie i wydobycie surowców z dna oceanu - GospodarkaMorska.pl

Specjalizacją Zachodniopomorskiego ma być poszukiwanie i wydobycie surowców z dna oceanu – powiedział PAP wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek. W Szczecinie rozpoczęły się konsultacje regionalne projektu Polityka Surowcowa Państwa.

"Specjalizacją Zachodniopomorskiego będzie rozwijane poszukiwanie, a w przyszłości także wydobycie surowców z dna oceanicznego" – powiedział PAP w środę sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek. Podkreślił, że każdy region w konsultowanym projekcie Polityki Surowcowej Państwa (PSP) będzie miał swoją specjalizację.

"Liczę na to, że w Zachodniopomorskiem – zgodnie z programem Rozpoznania Geologicznego Oceanów, przyjętym przez rząd w zeszłym roku – wybudujemy statek i tutaj będziemy mieć takie centrum dowodzenia, statek będzie miał tutaj port macierzysty, tu będzie zarządzanie bieżącymi sprawami związanymi z poszukiwaniem na dnie oceanicznym, dokumentowaniem złóż, a potem w przyszłości eksploatacją, przewożeniem rud” – powiedział Jędrysek.

Jak mówił Jędrysek, obecnie 98 proc. bursztynu pochodzi z nielegalnych źródeł – przemytu lub wydobycia bezkoncesyjnego. Dodał, że w "cywilizowaniu wydobycia bursztynu" ma pomóc podpisana z Ministerstwem Finansów umowa dotycząca zwalczania przemytu tego surowca.

"Nie chcemy niszczyć branży, ale chcielibyśmy, aby ta nasza duma narodowa miała zdrowe podstawy, a nie, delikatnie mówiąc, szare" - powiedział Jędrysek.

Zaprezentowany jesienią ub. roku projekt Polityki Surowcowej Państwa jest efektem pracy międzyresortowego zespołu, którego przewodniczącym jest Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych trafił do przewidzianych na około rok konsultacji społecznych. Podlega równocześnie rozbudowie - o załączniki czy rządowe programy (np. przyjęty w ub. roku Program rozpoznania Geologicznego Oceanów).

PSP jest teraz konsultowana podczas regionalnych konferencji, które - jak podkreślił Mariusz Orion Jędrysek - mają służyć udoskonaleniu projektu.

Według resortu środowiska wejście w życie PSP ma mieć znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej.

Wypracowany dotąd projekt polityki surowcowej zawiera m.in. plan działań zmierzających w tym zakresie do świadomego oddziaływania na gospodarkę; ma także stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa np. na nagłe zmiany na światowym rynku surowców.

Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju.

Efektem realizacji PSP mają być m.in.: wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność gospodarki, rozwój społeczny i naukowo-techniczny, stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców), większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityk międzynarodowych.

Konsultacje odbyły się już m.in. w Warszawie, Krakowie i Toruniu. Kolejne spotkanie odbędzie się w Łodzi 16 maja, a następne - w Kielcach, Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, a także podsumowujące w Warszawie.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.