• <

Europejskie rybołówstwo śródlądowe i akwakultura w centrum uwagi

pc/MGMiŻŚ

06.09.2017 21:29 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Europejskie rybołówstwo śródlądowe i akwakultura w centrum uwagi
Europejskie rybołówstwo śródlądowe i akwakultura w centrum uwagi - GospodarkaMorska.pl

W Starych Jabłonkach w środę rozpoczęła się Sesja Komisji FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Komisja rozpatrzy strategię zrównoważonego rozwoju rybołówstwa śródlądowego i akwakultury w regionie europejskim.

Większość europejskich konsumentów zna gatunki ryb wędrownych takie jak łosoś i jesiotr, jak również hodowlane pstrągi i karpie. Zachowanie zasobów tych i innych gatunków ryb słodkowodnych jest przedmiotem zainteresowania regionalnej komisji FAO.

Komisja Doradcza do spraw Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC), która została utworzona w 1957 r., promuje odpowiedzialne zarządzanie w rybołówstwie śródlądowym i akwakulturze – co ma na celu wsparcie zrównoważonej działalności gospodarczej i rekreacyjnej oraz ochronę  środowiska wodnego.

W ramach trzydniowych obrad Komisja rozpatrzy i przyjmie plan pracy na najbliższe dwa lata, a także podda pod dyskusję i zatwierdzi pięcioletnią strategię działania, tak aby dostosować i skoordynować swoje działania z innymi komisjami FAO oraz regionalnymi inicjatywami i celami strategicznymi. Komisja odgrywa istotną rolę jako wsparcie rządów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – w zakresie wzrostu produktywności, poprawy warunków życia i dochodowości oraz zwiększenia liczby miejsc pracy w sektorze rybołówstwa śródlądowego i akwakultury.

„Rybactwo śródlądowe ma ogromne znaczenie – jako źródło utrzymania dla ludzi, dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonego pod względem środowiskowym rozwoju”, powiedziała dr Victoria Chomo, główny specjalista ds. rybołówstwa i akwakultury w FAO. „W szczególności zaś akwakultura śródlądowa, która charakteryzuje się znacznie niższą emisją gazów cieplarnianych w porównaniu do typowej produkcji mięsa. To oznacza, że hodowla i wzrost spożycia ryb może pomóc w łagodzeniu zmian klimatycznych.”

Według danych FAO produkcja akwakultury nadal rośnie w skali globalnej, a Azja jest niekwestionowanym światowym liderem, który dostarcza aż 89 % produkcji całkowitej na świecie. Produkcja europejskiej akwakultury nieznacznie spadła w ostatnich latach, pomimo jej wysokiego potencjału i dostępu do najnowszych technologii. Z kolei Afryka i obie Ameryki zwiększają swój udział w produkcji ryb i innych organizmów wodnych.

W przypadku połowów śródlądowych podstawowe dane są ograniczone i trudno dostępne dla regionu europejskiego. Wiele państw nadal nie prowadzi monitoringu rybołówstwa śródlądowego, nie reguluje tej działalności, ani nie wymaga raportowania danych o połowach z jezior i rzek.

Niemniej jednak w ostatnich latach FAO zaobserwowało spadek połowów profesjonalnych w Europie, przy równoległym wzroście znaczenia i wielkości połowów amatorskich.

Zgodnie z danymi FAO pierwsze 10 krajów w Europie, pod względem wielkości połowów ryb śródlądowych w ujęciu rocznym, to: Niemcy (21 349 ton), Ukraina (20 116 ton), Polska (18 376 ton), Węgry (9 937 ton), Hiszpania (6 000 ton), Rumunia (4 464 ton), Czechy (3 841 ton), Włochy (3 800 ton), Serbia (3 150 ton) i Estonia (2 654 ton).

Komisja Doradcza do spraw Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury przy FAO (EIFAAC) zapewnia doradztwo i przedstawia rekomendacje branżowe, zachęca do szerokiego uczestnictwa i komunikacji oraz prowadzi odpowiednie badania naukowe w zakresie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury w regionie europejskim.

W tym tygodniu Komisja przeanalizuje postępy w realizacji prowadzonych przez nią projektów – w tym tych dotyczących rybołówstwa rekreacyjnego w wodach śródlądowych, dobrostanu ryb w chowie i hodowli, obejść przepławkowych dla ryb przy ich spływie przez zapory elektrowni wodnych, a także innych.

Co szczególnie istotne – uczestnikom obrad Komisji zostaną przedstawione wnioski z Międzynarodowego Sympozjum „Adaptacja rybołówstwa śródlądowego i akwakultury do zmian klimatycznych”, które zostało zorganizowane również w Starych Jabłonkach bezpośrednio przed obradami Sesji EIFAAC.

Członkami Komisji Doradczej ds. Europejskiego Rybołówstwa Śródlądowego i Akwakultury są: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Unia Europejska, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 37862,00 $ tona 0,23% 14 paź
 Cynk 3551,00 $ tona 4,17% 14 paź
 Aluminium 3151,00 $ tona 2,47% 14 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.