• <

Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wymiana doświadczeń

Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wymiana doświadczeń
Europejski Fundusz Morski i Rybacki – wymiana doświadczeń - GospodarkaMorska.pl
20.06.2016 Źródło: własne

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, odbyła się dwudniowa konferencja na temat wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji zarządzających: Danii, Irlandii, Szwecji, Malty, Estonii, Holandii, Litwy, Łotwy, Słowenii, Finlandii, Cypru i Polski oraz Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES).

Celem spotkania była kontynuacja wymiany poglądów i doświadczeń związanych
z początkowym etapem wdrażania krajowych programów operacyjnych realizujących pomoc w ramach EFMR. Uczestnicy odwoływali się do pierwszego spotkania przedstawicieli instytucji zarządzających w Tallinie (Estonia) we wrześniu 2015 r.

Dyskutowano m.in. na temat zagadnień wdrażania Funduszu w poszczególnych państwach członkowskich Unii. Poruszano kwestie związane z kryteriami wyboru operacji w ramach EFMR, realizacją wskaźników, czy też wykorzystania pomocy finansowej na konkretne cele. Omawiano także system rekompensat za szkody wyrządzone połowom przez chronione ptaki i ssaki.

Przedmiotem dyskusji były też kwestie prawne, konieczność i procedury zmian rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady.

Uczestnicy konferencji uznali, iż poruszane przez nich tematy powinny trafić także na forum Komisji Europejskiej. Zdecydowali też o potrzebie kontynuacji roboczych spotkań na dalszych etapach wdrażania EFMR. Kolejne planowane jest w pierwszym kwartaleł 2017 r. w Irlandii.


 

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31180,00 $ tona -0,23% 14 maj
 Cynk 2924,00 $ tona 1,14% 14 maj
 Aluminium 2438,00 $ tona 0,66% 14 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.