• <
konferencj_platforma_lng_2023

Robocza wizyta ministra na przekopie Mierzei Wiślanej

gm

22.03.2022 14:48 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Robocza wizyta ministra na przekopie Mierzei Wiślanej

Partnerzy portalu

Robocza wizyta ministra na przekopie Mierzei Wiślanej - GospodarkaMorska.pl
Fot. Urząd Morski w Gdyni

W poniedziałek 21 marca br., na pokładzie jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni Hydrograf-17, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski odbył roboczy rejs po rzece Elbląg, na odcinku, na którym aktualnie prowadzone są prace w ramach drugiego etapu budowy nowej drogi wodnej. Ten etap inwestycji polega na obudowie brzegów rzeki Elbląg na długości około 10,5 km, przebudowie kolizji teletechnicznych oraz energetycznych, a także wykonaniu odcinka drogi powiatowej i mostu obrotowego nad rzeką Elbląg.

– Realizowana prace są niezwykle ważne dla całej inwestycji budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną oraz połączenia z portem w Elblągu. Drugi etap prac pozwoli nie tylko na poprawę żeglugi, ale również na lepszą komunikację drogową dla okolicznych mieszkańców. Nowy most obrotowy zastąpi wysłużony most pontonowy. Cieszy nas fakt, że przez realizację tak strategicznej inwestycji zyska cały region Zalewu Wiślanego, który przez lata był niedoinwestowany – podkreślił Grzegorz Witkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Aktualnie wykonawca, firma Budimex, wykonuje roboty hydrotechniczne, takie jak pogrążanie ścianki szczelnej, roboty rozbiórkowe istniejących umocnień wraz z robotami podczyszczeniowymi, roboty mikropalowe, trwają również roboty żelbetowe w ramach przyczółków mostu i umocnienia brzegu.Gospodarka Morska

– Wykonujemy szereg prac na drugim etapie budowy Kanału Mierzei Wiślanej, m.in. roboty związane z budową nowego mostu w Nowakowie. Są to działania obejmujące instalację kleszczy na ściance szczelnej oraz przygotowywanie platform pod wzmocnienie podłoża, a także wykonanie pali CFA pod przyczółki mostowe. Zrealizowano większość robót branżowych – mówi  Bartosz Michalski, Kierownik Budowy Budimex SA.

Na budowie znajdują się 22 jednostki pływające – pontony obsługiwane pchaczami. Pogrążonych zostanie łącznie ponad 9,5 tys. sztuk grodzic oraz wykonanych ponad 4,5 tys. mikropali, o łącznej długości ponad 163 km.


Gospodarka Morska

– W kwietniu minie rok od podpisania kontraktu na tę część inwestycji. Jesteśmy w trakcie przetargu na pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym, niedawno podpisaliśmy umowę na budowę pogłębiarki, która docelowo będzie wykorzystywana do jego utrzymania. Dodatkowo, warto wspomnieć, iż aktualnie remontujemy także przystań pasażerską w Krynicy Morskiej oraz porty rybackie we Fromborku i Nowej Pasłęce, słowem – na Zalewie i Mierzei Wiślanej dzieje się dużo – dodaje Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Inwestorem drugiego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą firma Budimex S.A. Wartość kontraktu wynosi ponad 574 mln zł, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące (umowę podpisano 20 kwietnia 2021 roku).

Po zakończeniu całości prac, nowa, ok. 25-kilometrowa droga wodna umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości i zanurzeniu 4,5 m.

Bollore Logistics
NAVIRETECH

Dziękujemy za wysłane grafiki.