• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Namorzyny tematem podczas szczytu Economist Impact poświęconego światowym oceanom

jb

02.12.2022 09:21 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Namorzyny tematem podczas szczytu Economist Impact poświęconego światowym oceanom

Partnerzy portalu

Namorzyny tematem podczas szczytu Economist Impact poświęconego światowym oceanom - GospodarkaMorska.pl

Mary Kay Inc., spółka działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i odpowiedzialnego zarządzania oraz jedna z sygnatariuszy zasad dotyczących zrównoważonych oceanów w ramach inicjatywy Global Compact, stale wspiera globalne wysiłki na rzecz szerzenia wiedzy na temat oceanów i podkreśla ważną rolę odgrywaną przez oceany w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

W tym tygodniu podczas szczytu Economist Impact dla Azji i Pacyfiku poświęconego światowym oceanom w Singapurze, wspierany przez Mary Kay projekt skupiający się na kobietach i ochronie przyrody został zaprezentowany w ramach panelu „Innowacje i adaptacja - przybrzeżne rozwiązania dla problemu zmiany klimatu”. Panel dotyczył wpływu zmiany klimatu na ekosystemy przybrzeżne w regionie Azji i Pacyfiku, a także na światowe oceany, i obejmował studia przypadków poświęcone przygotowaniom i adaptacji regionu do zmiany klimatu.

Lasy namorzynowe mają kluczowe znaczenie dla ekosystemów przybrzeżnych, a jednocześnie należą do najbardziej zagrożonych ekosystemów na świecie. W celu opracowania długoterminowych rozwiązań dla lasów namorzynowych w Papui-Nowej Gwinei Mangoro Market Meri - inicjatywa wspierana przez The Nature Conservancy i Mary Kay - łączy lokalne wysiłki, ekoturystykę i tzw. niebieski dwutlenek węgla (dwutlenek węgla wychwytywany przez oceany i ekosystemy przybrzeżne na całym świecie), aby tworzyć zachęty do ochrony i odtwarzania lasów namorzynowych.

W ramach inicjatywy Mangoro Market Meri kobiety sprzedają zrównoważone produkty pozyskiwane z lasów namorzynowych, takie jak skorupiaki i kraby błotne, co umożliwia generowanie pilnie potrzebnych dochodów i tworzenie zatrudnienia, a zarazem ochronę lasów namorzynowych przed wyrębem do celów pozyskania drewna. Dzięki wsparciu ze strony Mary Kay kobiety działające w Mangoro Market Meri otrzymują szkolenia w dziedzinie równości płci, przywództwa, wiedzy finansowej i zarządzania działalnością gospodarczą.

Ruth Konia, kierowniczka programu Mangoro Market Meri w ramach programu The Nature Conservancy poświęconego Melanezji, dołączyła do panelistów z UNEP, WWF Chiny i Greener India Council, aby opowiedzieć o wpływie działalności The Nature Conservancy w regionie przy wsparciu ze strony sektora prywatnego udzielanym przez Mary Kay.

„Kobiety muszą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat swojego zdrowia, edukacji, zarządzania i finansów. Mangoro Market Meri zmienia sposób myślenia i zapewnia kobietom równe szanse, wzmacniając ich pozycję w drodze ochrony lasów namorzynowych” - powiedziała Ruth Konia. - Gdy pozycja kobiet zyskuje na znaczeniu, ich działania wywierają pozytywny wpływ na ich rodziny i przynoszą korzyści dla całej społeczności”.

Firma Mary Kay jest zaangażowana w promowanie zasobów naturalnych, wspierając zarazem równouprawnienie płci i wzmacniając pozycję kobiet w działaniach na rzecz ochrony przyrody na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zobowiązania Mary Kay na rzecz zrównoważonego rozwoju, odwiedź stronę marykayglobal.com/sustainability i pobierz globalną strategię Mary Kay w zakresie zrównoważonego rozwoju: „Wzbogacanie życia dziś dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości”.

Fot. Depositphotos 

Partnerzy portalu

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.