• <

Projekt: będą zmiany w dokumentach kwalifikacyjnych dla marynarzy

14.03.2022 14:00
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Projekt: będą zmiany w dokumentach kwalifikacyjnych dla marynarzy

Partnerzy portalu

Projekt: będą zmiany w dokumentach kwalifikacyjnych dla marynarzy - GospodarkaMorska.pl

Zmiana wymagań do uzyskania dokumentów kwalifikacyjnych dla marynarzy i wprowadzenie unijnych świadectw - przewiduje projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów UE.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowany został projekt noweli ustawy o żegludze śródlądowej przygotowany przez resort infrastruktury. Nowe przepisy mają dostosować polskie przepisy do rozwiązań z dyrektywy UE 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. ws. uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji projektu ma on na celu wprowadzenie jednolitych dokumentów kwalifikacyjnych w służbie pokładowej dla statków objętych dyrektywą oraz zapewnienie jednolitych wymogów dla uzyskiwania unijnych świadectw kwalifikacji członka załogi i unijnych świadectw kwalifikacji do wykonywania szczególnych operacji.

Dodano, że obecny system kwalifikacji członków załogi pokładowej statków żeglugi śródlądowej objętych dyrektywą 2017/2397 obejmuje następujące kwalifikacje: młodszy marynarz żeglugi śródlądowej, marynarz żeglugi śródlądowej, starszy marynarz żeglugi śródlądowej, bosman żeglugi śródlądowej, sternik żeglugi śródlądowej, szyper żeglugi śródlądowej, kapitan żeglugi śródlądowej. Natomiast dyrektywa 2017/2397 przewiduje następujące kwalifikacje: praktykant żeglugi śródlądowej, młodszy marynarz żeglugi śródlądowej, marynarz żeglugi śródlądowej, starszy marynarz żeglugi śródlądowej, sternik żeglugi śródlądowej, kapitan żeglugi śródlądowej.

Dodatkowo unijna dyrektywa przewiduje nowe rodzaje dokumentów, tj. eksperta w dziedzinie żeglugi pasażerskiej oraz eksperta w dziedzinie skroplonego gazu ziemnego.

Ministerstwo wyjaśniło, że chociaż znaczna część kwalifikacji i związanych z nimi stanowisk na statku nie ulega zmianie, to różnią się wymagania dla ich uzyskania.

Przykładowo, aby otrzymać kwalifikację marynarza to dotychczasowa praktyka wymagała wypływania 90 dni. Zgodnie z unijną dyrektywą trzeba będzie wypływać 360 dni oraz zdać egzamin.

W OSR podano też przykład starszego marynarza, czy też sternika. W tym pierwszym przypadku aby otrzymać kwalifikację należało wypływać 270 dni plus zdać egzamin. Dyrektywa z kolei przewiduje praktykę w wymiarze 540 dni. W przypadku sternika obecnie potrzeba 630 dni plus zdania egzaminu; dyrektywa mówi o 720 dniach praktyki.

"Mając na względzie występujące różnice niezbędnym jest zapewnienie w polskim systemie prawnym wymagań zgodnych z tymi określonymi w dyrektywie 2017/2397. Jednocześnie dyrektywa 2017/2397 przewiduje, odmiennie od dotychczasowych polskich regulacji, że dokumenty kwalifikacyjne będą wydawane na czas określony, w większości przypadków uzależniony od czasu ważności badań lekarskich, a w niektórych przypadkach od zdania egzaminu lub posiadania określonej praktyki pływania. Dlatego też niezbędne jest zapewnienie przepisów, które uregulują nie tylko kwestię okresów ważności wydawanych dokumentów kwalifikacyjnych, ale również wymagań, jakie muszą zostać spełnione dla poszczególnych unijnych świadectw kwalifikacji, aby mogły zostać przedłużone" - wskazano w OSR projektu.

Resort dodał, że zgodnie z przepisami unijnymi państwo członkowskie w przypadku stwierdzenia, że osoba posiadająca kwalifikacje nie spełnia już wymogów określonych do uzyskania dokumentu, zobowiązane jest cofnąć dokument kwalifikacyjny. "Przewiduje się również możliwość zawieszenia ważności dokumentu kwalifikacyjnego ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia porządku publicznego. Tym samym niezbędne jest określenie zarówno organu właściwego w tej sprawie, jak również procedury postępowania" - dodano.

Zgodnie z projektem będą obowiązywać też nowe wzory dokumentów dot. kwalifikacji zawodowych.

Nowe przepisy regulują też kwestię dotychczasowych dokumentów kwalifikacyjnych wydanych przed wdrożeniem dyrektywy i ich wymiany.

Źródło: PAP

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34975,00 $ tona 1,82% 16 maj
 Cynk 3583,00 $ tona 2,40% 16 maj
 Aluminium 2790,00 $ tona 2,50% 16 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.