• <
BOTA_2023

Wymagania dla zrzutu i obróbki ścieków fekalnych

22.12.2015 08:48 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wymagania dla zrzutu i obróbki ścieków fekalnych

Partnerzy portalu

Wymagania dla zrzutu i obróbki ścieków fekalnych - GospodarkaMorska.pl

Międzynarodowa Organizacja Morska przyjęła rezolucję MEPC.227(64) Wytyczne w zakresie wdrażania norm czystości usuwanych wód oraz prób oczyszczalni ścieków fekalnych, 2012, która zastępuje Znowelizowane wytyczne w zakresie wdrażania norm czystości usuwanych wód oraz prób oczyszczalni ścieków fekalnych, przyjęte w 2010 roku rezolucją MEPC.159(55). Rezolucja MEPC.227(64) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Wymagania tych wytycznych, włączając w to wymagania rozdziału 4.2, mają zastosowanie do oczyszczalni ścieków fekalnych zainstalowanych na:

1.   nowych statkach pasażerskich, przebywających na obszarze specjalnym, określonym w Załączniku IV do Konwencji MARPOL, i zamierzających dokonać zrzutu oczyszczonych ścieków fekalnych do morza w dniu 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie; i

2.    istniejących statkach pasażerskich, przebywających na obszarze specjalnym, określonym w Załączniku IV do Konwencji MARPOL, i zamierzających dokonać zrzutu oczyszczonych ścieków fekalnych do morza w dniu 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie.

Wymagania tych wytycznych, wyłączając z wymagań te zawarte w rozdziale 4.2, mają zastosowanie do oczyszczalni ścieków fekalnych zainstalowanych w dniu 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie na:

1.   statkach, innych niż pasażerskie, na wszystkich obszarach; i

2.   statkach pasażerskich przebywających poza obszarem specjalnym, określonym w Załączniku IV do Konwencji MARPOL.

Jednakże opóźnienia w zapewnieniu odpowiedniej ilości portowych urządzeń odbiorczych na Morzu Bałtyckim spowodują, że nie wszystkie wymagania dla Bałtyku, jako obszaru specjalnego w zakresie Załącznika IV MARPOL, będą mogły wejść w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Z tego względu Komitet Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) IMO zgodził się co do zasady (tzn. jeszcze bez formalnej zmiany Załącznika IV do Konwencji MARPOL), aby wdrożenie wymogów nastąpiło od 1 czerwca 2019 roku dla nowych statków pasażerskich i od 1 czerwca 2021 roku dla istniejących statków pasażerskich. Oczekuje się, że zmiany do Załącznika IV do Konwencji MARPOL, potwierdzające w/w nowe terminy wdrożenia zostaną przyjęte na 69. sesji MEPC, w kwietniu 2016 r.

Statki inne niż pasażerskie nadal muszą spełniać wymagania rezolucji MEPC.227(64), dotyczące norm czystości usuwanych wód oraz prób oczyszczalni ścieków fekalnych (z wyłączeniem wymogów określonych w rozdziale 4.2) w dniu 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie (chociaż będzie to podlegało ostatecznemu potwierdzeniu na 69. posiedzeniu MEPC).

Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.