• <
BOTA_2023

Wody Polskie: To firmy wodociągowe ustalają ceny za wodę

pc

10.05.2018 03:30 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wody Polskie: To firmy wodociągowe ustalają ceny za wodę

Partnerzy portalu

Wody Polskie: To firmy wodociągowe ustalają ceny za wodę - GospodarkaMorska.pl

Stawki za wodę i ścieki ustalają firmy wodociągowo-kanalizacyjne, to one decydują o cenie, jaką mieszkańcy zapłacą za wodę - przypominają Wody Polskie. Dodano, że Wody są jedynie regulatorem, sprawdzają czy firmy wodociągowe uwzględniły rzeczywiste koszty zaopatrzenia w wodę.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w środowym komunikacie przypomniały, że dostarczenie wody mieszkańcom to nadal zadanie własne gmin.

"Wody Polskie mogą interweniować tylko tam, gdzie z wniosków taryfowych wynika, że do stawek doliczane są dodatkowe koszty niezwiązane z wodą. O tego rodzaju nieprawidłowościach informowała m.in. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2016 r. NIK stwierdziła, że niektóre spółki wodno-kanalizacyjne tworzyły sztuczne koszty. Ukrywały w nich np. dofinansowania dla wydarzeń kulturalnych i sportowych, np. koncertów i festynów. Zadaniem Wód Polskich jest przeciwdziałanie takim sytuacjom" - wskazano.

Wody Polskie poinformowały, że do 27 kwietnia firmy wodno-kanalizacyjne złożyły 2547 wniosków taryfowych. Regulatorzy (czyli regionalni dyrektorzy zarządów gospodarki wodnej) wydali 1240 decyzji, w tym 836 zatwierdzających i 404 negatywnych; 501 decyzji oczekuje na podpisanie (już po złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawców i dokonaniu kolejnej weryfikacji przez organ regulacyjny); 800 wniosków nadal jest procedowanych – w trakcie składania wyjaśnień ze strony przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (wg wysłanych wezwań). W stosunku do sześciu wniosków odmówiono wszczęcia postępowania.

Wody Polskie wyjaśniły, że weryfikacja wniosków taryfowych jest utrudniona ze względu na znaczną liczbę błędów w składanych dokumentach. "Duży odsetek złożonych materiałów charakteryzował się znaczną niestarannością. Ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych nie dokonała korelacji danych umieszczonych w tabelach z tymi prezentowanymi w uzasadnieniu (...) Podkreślić należy również nieznajomość procedury przygotowywania wniosków taryfowych przez poszczególnych wnioskodawców, a często powtarzającą się argumentacją był tutaj brak stosowania takiej formy przy uprzednio zatwierdzanych taryfach" - dodano.

Jak podano, w przypadku kilkunastu gmin nikt nie wystąpił z wnioskami taryfowymi.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.