• <

W czwartek rząd o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i rencie socjalnej

pc

25.04.2018 23:35 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska W czwartek rząd o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i rencie socjalnej

Partnerzy portalu

W czwartek rząd o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i rencie socjalnej - GospodarkaMorska.pl

Projekty ustaw: o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa znalazły się w porządku czwartkowych obrad rządu. Według szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina rząd zajmie się też projektem dot. podwyższenia renty socjalnej.

Czwartkowe posiedzenie rządu zaplanowano na godz. 10.

Projekt dotyczący podwyższenia renty socjalnej został zamieszczony w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji; w środę wieczorem nie było go jeszcze w porządku obrad Rady Ministrów.

Zgodnie z propozycją resortu rodziny, pracy i polityki społecznej świadczenie wzrośnie do kwoty 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2018 r. z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. Projekt realizuje jeden z postulatów protestujących od ponad tygodnia w Sejmie rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych.

Jacek Sasin, odnosząc się w środę w internetowej telewizji wPolsce.pl do postulatu zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, podkreślił, że jest on właściwie "już spełniony". "W dniu jutrzejszym projekt tej ustawy będzie procedowany przez Radę Ministrów, czyli naprawdę tempo tu jest ekspresowe" - dodał minister.

W środę przed południem protestujący w Sejmie rodzice i ich podopieczni rozmawiali na zamkniętym spotkaniu z minister rodziny Elżbietą Rafalską. Przedstawili wówczas propozycję kompromisu, przewidującą modyfikację swoich postulatów. Domagają się stopniowego wprowadzenia - od maja dodatku "na życie" dla niepełnosprawnych - najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. – 400 zł i od czerwca 2019 r. – 500 zł.

Chcą też, by wysokość renty socjalnej została zrównana z minimalną rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy już od maja tego roku. Po spotkaniu protestujący ocenili, że "jest nadzieja" na porozumienie i wskazywali, że oczekują na decyzję rządu.

Rząd pozostał przy swojej wcześniejszej propozycji, by zrealizować jeden z dwóch głównych postulatów protestujących, dotyczący właśnie podwyższenia renty socjalnej.

Rząd zajmie się też w czwartek projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. "Uchwalenie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest konieczne dla zapewnienia terminowego i prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury niezbędnej do celów budowy w Polsce Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK)" - napisano w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów.

Na początku listopada ubiegłego roku rząd przyjął uchwałę w sprawie "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej". Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Na lokalizację portu wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów.

Projekt ustawy ma określić m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach. Ponadto, ma on określać umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje.

Rząd zajmie się także projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Projekt wdraża przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

Chodzi o przyjętą w lipcu 2016 r. unijną dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), która ustanawia wspólne standardy cyberbezpieczeństwa w krajach UE. Powinny one do 9 maja br. przyjąć niezbędne przepisy związane z dyrektywą. Państwa unijne muszą powołać instytucje ds. bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, które będą nadzorowały wypełnianie dyrektywy, oraz zespoły reagowania na incydenty komputerowe (Computer Security Incident Response Teams - CSIRTs). Mają też przyjąć własne strategie i plany współpracy w zakresie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych i informacji. Dyrektywa zacznie obowiązywać od 10 maja br.

Ministrowie zajmą się ponadto projektem ustawy o produktach kosmetycznych, który powstał w resorcie zdrowia. Przepisy mają zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów. Regulacja ma wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania dot. produktów kosmetycznych wynikające głównie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

W projekcie ustawy doprecyzowano, że produkty kosmetyczne udostępniane na terytorium Polski muszą być znakowane w języku polskim, zgodnie z określonymi wymaganiami. Zaproponowano wprowadzenie wykazu zakładów, w których wytwarzane są produkty kosmetyczne. Projekt zakłada także m.in. powołanie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawować miałyby - w zakresie swoich kompetencji - Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.

Projekt przewiduje kary m.in. za wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji, wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa oraz wytwarzanie produktu kosmetycznego bez pobierania próbek i wykonywania analiz w rzetelny i odtwarzalny sposób.

Z porządku obrad czwartkowego posiedzenia wynika, że ministrowie wysłuchają też informacji na temat aktualnego stanu realizacji programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017–2021. Informację tę przedstawić ma pełnomocnik rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP, którym jest wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.