• <

Rozpoczyna się budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej

pc

31.01.2018 12:37 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rozpoczyna się budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej
Rozpoczyna się budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej - GospodarkaMorska.pl

Rozpoczyna się budowa Systemu Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM). Przetarg na zarządzanie projektem ogłosiło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ma on umożliwić jednolity dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich. Termin składania ofert mija 7 lutego 2018 r. o godzinie 11.

Celem Projektu SIPAM jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich w jednolitym formacie zapewniającym wzajemną spójność. Dzięki temu zostanie zapewniona możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych przestrzennych w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona. W ten sposób zostanie poprawiona jakość danych oraz zdolność rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych.

Harmonizacja danych ma na celu usprawnienie działania administracji morskiej oraz podmiotów zewnętrznych poprzez szybki dostęp do jednolitych danych przestrzennych oraz łatwe ich wyszukiwanie. Dzięki budowie systemu informacji przestrzennej administracji morskiej możliwe będzie znaczące usprawnienie procesu aktualizacji danych w PRG (państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju) oraz uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne zgodnych ze standardami OGC (Open Geospatial Consortium).

Realizacja Projektu SIPAM wynika z procesu wprowadzania dyrektywy INSPIRE w obszarze przetwarzania danych przestrzennych przez jednostki administracji publicznej na różnych szczeblach. Działania realizowane w ramach budowy SIPAM związane są z wymogami Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, która nakazuje między innymi: tworzenie i udostępnianie danych infrastruktury przestrzennej; interoperacyjność i współdzielenie zbiorów danych przestrzennych; opracowanie i udostępnianie usług operujących na tych danych; współdziałanie jednostek administracji w celu opracowania wyżej wymienionych celów oraz innych zapisanych w ustawie – czytamy w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizuje projekt razem z urzędami morskimi w Gdyni, Słupsku i w Szczecinie. Jego koszt to 5 971 782 zł. Zakończenie prac przewidziano za niecałe 3 lata.

Szczegółowe informacje na temat powyższego przetargu tutaj.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 42475,00 $ tona 2,41% 18 sty
 Cynk 3543,00 $ tona 0,25% 18 sty
 Aluminium 3005,00 $ tona -0,10% 18 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.