• <
urząd_morski_gdynia_2021

Przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu podpisali 10 umów gospodarczych

pc

06.09.2017 12:49 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu podpisali 10 umów gospodarczych
Przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu podpisali 10 umów gospodarczych - GospodarkaMorska.pl

Podpisanie 10 nowych umów w sprawie bilateralnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski i Kazachstanu, a także porozumień o współpracy instytucjonalnej - to jeden z głównych efektów zakończonego w Astanie Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego.

Forum, które odbyło się w środę, było punktem kulminacyjnym polskiej promocji gospodarczej na dobiegającej końca Wystawie Międzynarodowej Expo 2017 w Astanie. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z obu krajów, którzy reprezentowali blisko 250 firm. Prestiż wydarzenia podniósł udział prezydentów Polski i Kazachstanu - Andrzeja Dudy i Nursułtana Nazarbajewa.

"Forum w Astanie z udziałem tak wielu przedstawicieli firm z Polski i Kazachstanu było najważniejszym wydarzeniem w programie promocji gospodarczej, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała w ramach Międzynarodowej Wystawy Expo 2017. Udało się zrealizować nasz cel, którym było nawiązanie współpracy biznesowej między naszymi przedsiębiorcami a przedsiębiorcami z Kazachstanu" - podsumowała w rozmowie z PAP Patrycja Klarecka, prezes PARP.

Wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński, który przed forum w obecności prezydentów Polski i Kazachstanu podpisał ze stroną kazachstańską porozumienie o współpracy w dziedzinie gospodarki, podkreślił, że polscy przedsiębiorcy cały czas odkrywają możliwości współpracy z Kazachstanem. Obecnie w tym kraju zarejestrowanych jest ok. 190 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego o różnej formie własności, podczas gdy 15 lat temu było ich 42.

"Ten kraj to brama prowadzącą do Azji, a Polska jest bramą prowadzącą do Unii Europejskiej. Mamy olbrzymi potencjał do współpracy" - podkreślił.

Pytany przez PAP o podpisane porozumienia i wnioski po spotkaniu polskiego i kazachstańskiego biznesu podkreślił, że najważniejszą informacją płynącą z forum są słowa prezydenta Dudy, który wyraził nadzieję, by w ciągu kolejnych sześciu lat obroty handlowe z Kazachstanem sięgnęły 3 mld dolarów. W 2016 r. według danych kazachstańskich było to prawie 760 mln dolarów; według polskiego GUS, który ma inną metodologię obliczeń - było to ponad 860 mln dolarów. Prezydent za perspektywiczne w polsko-kazachstańskiej współpracy uznał m.in. branżę rolno-spożywczą oraz przemysł maszynowy i budowlany.

Podczas forum podpisano łącznie 10 dwustronnych porozumień, m.in. memorandum o współpracy pomiędzy polskim producentem leków Polpharma a Kazakh Invest, które dotyczy budowy nowej linii produkcyjnej do wytwarzania produktów bioenergetycznych. Innym przykładem jest memorandum o partnerstwie pomiędzy PTAK Warsaw Expo a Izbą Handlu Międzynarodowego Republiki Kazachstanu. W porozumieniu zapisano kwestie współpracy między przedsiębiorcami i organizacjami biznesowymi obu państw w kontekście m.in. inwestycji dotyczącej Nowego Jedwabnego Szlaku - korytarza transportowego między Europą a Chinami.

Kolejny przykład dotyczy branży rolno-spożywczej, na którą szczególny nacisk kładą sami Kazachowie. W ich kraju rolnictwo jest najważniejszym, po górnictwie nafty i gazu, sektorem gospodarki. Porozumienie zawarły Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i kazachstańskie Centrum Transferu i Komercjalizacji Technologii Rolnych. Umowa - jak w niej zapisano - dotyczy m.in. "wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie technologii rolnych, innowacji oraz badań w celu realizacji projektów związanych z rolnictwem".

Prezes PARP podkreśliła też, że Kazachowie okazują duże zainteresowanie wspieraniem przedsiębiorczości. "Tutaj jest wiele dużych firm, natomiast ta mała i średnia przedsiębiorczość zaczyna się powoli rozwijać" - zauważyła.

Przypomniała też, że w ubiegłym roku w tej sprawie także PARP podpisała porozumienie z jej kazachstańskim odpowiednikiem DAMU (Kazachstański Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości). "Cały czas obserwujemy bardzo duże zainteresowanie programami, które realizujemy w Polsce, np. dotyczącymi powstawania start-upów czy wdrażania innowacji przez małe i średnie firmy lub wspierania ich eksportu" - dodała Klarecka.

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze było największym w historii relacji gospodarczych obu krajów spotkaniem przedstawicieli biznesu. Forum zgromadziło rekordową liczbę przedsiębiorców - uczestniczyło w nim ok. 500 osób - 120 firm z Polski i taka sama liczba firm z Kazachstanu. Tematyka forum w głównej mierze dotyczyła finasowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, współpracy w dziedzinie energetyki oraz współpracy regionalnej oraz rozwoju infrastruktury.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38925,00 $ tona 0,13% 21 paź
 Cynk 3584,00 $ tona 0,03% 21 paź
 Aluminium 3013,00 $ tona -1,66% 21 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.