• <
BOTA_2023

Polski Klaster Morski i Klaster COP podpisały porozumienie

22.01.2015 07:25 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Polski Klaster Morski i Klaster COP podpisały porozumienie

Partnerzy portalu

Polski Klaster Morski i Klaster COP podpisały porozumienie - GospodarkaMorska.pl

Polski Klaster Morski i Klaster COP podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju gospodarczego regionów w których działają oba klastry. Porozumienie podpisali Jacek Kopyra i Janusz Sobieraj w imieniu Klastra COP oraz Marek Grzybowski i Ryszard Toczek w imieniu Polskiego Klastra Morskiego.

W umowie mówi się między innymi o tym, że ich celem będzie propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji i badań w obszarach funkcjonowania Klastra COP oraz PKM we współpracy z podmiotami B+R w Polsce i za granicą oraz wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, wystaw, a także spotkań, w celu nawiązania współpracy pomiędzy członkami i partnerami PKM a przedsiębiorstwami i instytucjami naukowo-badawczymi działającymi w ramach Klastra COP. Klastry będą podejmowały wspólne działania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Planuje się również realizację wspólnych projektów wspomagających rozwój w branżach związanych z działalnością Klastra COP i PKM, współfinansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Klaster Przemysłowy dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego to klaster ponadregionalny obejmujący swą działalnością obszar dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego tj. obecnych województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego. Jest on organizacją wielobranżową i koncentruje swą aktywność na rozwoju przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, metalowej, skórzanej, chemicznej, spożywczej, ochrony środowiska i przemysłach innowacyjnych. Organizuje współpracę przedsiębiorstw oraz samorządów Polski centralnej i wschodniej, innowacyjnych instytucji badawczo – rozwojowych, a także organizacji wspomagających rozwój polskiej przedsiębiorczości. W 2012r. Klaster COP został objęty patronatem wicepremiera i ministra gospodarki a także wyróżniony MEDALEM 75-LECIA COP wręczonym podczas wizyty Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na ziemiach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Odwołując się do swojego  patrona, premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego, klaster COP w swojej działalności upowszechnia i wdraża nowoczesne formy organizacji i zarządzania.

Polski Klaster Morski zajmuje się promocją idei Polski Morskiej w kraju i za granicą. Integruje działania na rzecz narodowej polityki morskiej i wykorzystania nadmorskiego położenia Polski do jej rozwoju gospodarczego i społecznego. Aktywnie realizuje transfer wiedzy między gospodarką i nauką. Organizuje seminaria naukowców, przedstawicieli biznesu i administracji poświęcone gospodarce morskiej oraz spotkania studenckich kół naukowych z przedstawicielami morskiego biznesu. Uczestniczy w projektach międzynarodowych Regionu Morza Bałtyckiego mających na celu poprawę pozycji Polski w gronie społeczeństw innowacyjnych. Promuje Polskę na międzynarodowych konferencjach i targach. Inicjuje innowacyjne specjalizacje związane z gospodarka morską. Na Europejskim Dniu Morza 2014 był jedyną polską organizacją, która wraz z Akademią Morską w Gdyni zorganizowała seminarium nt. kształcenia kadr morskich

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.