• <
urząd_morski_gdynia_2021

Polska Grupa Zbrojeniowa z większym kapitałem

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Polska Grupa Zbrojeniowa z większym kapitałem
Polska Grupa Zbrojeniowa z większym kapitałem - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

02.01.2017 Źródło: PGZ
W związku z realizacją projektu zwiększającego potencjał produkcyjny i remontowy spółek z Grupy PGZ w zakresie specjalistycznych okrętów i innych urządzeń wojskowych Ministerstwo Skarbu Państwa podwyższa kapitał zakładowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Została już podpisana odpowiednia umowa.

Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. wsparcia niebędącego pomocą publiczną w formie podwyższenia kapitału zakładowego PGZ S.A. poprzez objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji PGZ S.A. Akcje zostały opłacone przez Ministerstwo Skarbu Państwa wkładem pieniężnym w wysokości 300 mln PLN. Środki wsparcia pochodzą z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Umowa o objęciu akcji nowej emisji PGZ S.A. przez Skarb Państwa została podpisana 29 grudnia br.

– Zwiększenie zaangażowania Skarbu Państwa w istotne dla bezpieczeństwa kraju spółki, a taką niewątpliwie jest PGZ, to wyraz odpowiedzialności rządu względem sektorów ważnych dla gospodarki. Środki przekazane z Funduszu na rzecz PGZ zostaną wykorzystane na inwestycje w modernizację polskiego sektora zbrojeniowego – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

– To kolejny krok w kierunku pełnej integracji przemysłu obronnego. Podwyższenie kapitału zakładowego PGZ umożliwi utrzymanie i rozwinięcie kompetencji przemysłowych i technologicznych w obszarach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zabezpieczy udział polskich zakładów w kluczowych programach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych – podkreślił Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. posiada status podmiotu o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz spółki dominującej w grupie kapitałowej, która konsoliduje kluczowe podmioty w polskim przemyśle obronnym. Umowa wsparcia związana jest z realizacją projektu zwiększenia zdolności produkcyjnych i remontowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek skonsolidowanych w Grupie PGZ w celu utrzymania potencjału krajowego przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań, wynikających z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Środki finansowe pozyskane przez PGZ S.A. w wyniku wsparcia ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa zostaną przeznaczone na poszerzenie kompetencji przemysłowych oraz oferty handlowej PGZ w zakresie specjalistycznych okrętów oraz innych urządzeń wojskowych. Umożliwi to m.in. zabezpieczenie potrzeb Marynarki Wojennej RP w zakresie dostaw okrętów oraz pomocniczych jednostek pływających i ich utrzymanie w gotowości bojowej. Podjęte działania ukierunkowane są na ochronę podstawowych interesów państwa i mają na celu finalizację konsolidacji polskiego przemysłu obronnego.

Źródło:
PGZ
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.