• <
pge_baltica_390x100_duży

Podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu UM w Szczecinie

pc/ums.gov.pl

17.05.2018 12:13 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu UM w Szczecinie

Partnerzy portalu

Podpisanie porozumienia o dofinansowanie projektu UM w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

Urząd Morski w Szczecinie w tym tygodniu zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowaniu projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Głównym zadaniem projektu jest budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego „REJA24”, który umożliwi usprawnienie procesów związanych z rejestracją jednostek pływających oraz aktualizacją ich danych, zmniejszając obciążenia właścicieli rejestrowanych jednostek. Poza cyfryzacją procesów rejestracji jachtów i jednostek pływających, nowy system istotnie poprawi nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i procedury ratowania życia ludzkiego w razie zagrożenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.499.198,06 zł, a wartość dofinansowania z budżetu środków europejskich 2.957.207,52 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.