• <
urząd_morski_gdynia_2021

Plan utrzymania wód w regionie Dolnej Wisły

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Plan utrzymania wód w regionie Dolnej Wisły
Plan utrzymania wód w regionie Dolnej Wisły - GospodarkaMorska.pl

Marek Nowak

05.01.2017 Źródło: własne

Z początkiem roku weszło w życie Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie przyjęcia Planu utrzymania wód w regionie wodnym Dolnej Wisły. Zawiera on prace utrzymaniowe przewidziane do realizacji w okresie najbliższych 6 lat przez RZGW Gdańsk oraz marszałków województw.

Konieczność opracowania i przyjęcia planu utrzymania wód przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej została wprowadzona ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 850).

Zgodnie z art. 114 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne (Dz.U. z 2015, poz. 469 z późn. zm.) Plan utrzymania wód zawiera:   określenie odcinków śródlądowych wód powierzchniowych, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego przepływu wód oraz spływu lodów, wraz z identyfikacją tych zagrożeń; wykaz będących własnością Skarbu Państwa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych o istotnym znaczeniu dla zarządzania wodami; wykaz planowanych działań, o których mowa w przepisach ustawy Prawo wodne.

Ponadto administratorzy cieków realizujący działania objęte Planem utrzymania wód w regionie wodnym Dolnej Wisły zostali zobowiązani do przekazywania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nie później niż do dnia 31 marca, corocznych sprawozdań z realizacji tych działań.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.