• <

PKN Orlen zamierza rozpocząć prace ws. potencjalnej transakcji zbycia części aktywów logistyki

ew

12.05.2018 04:44 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PKN Orlen zamierza rozpocząć prace ws. potencjalnej transakcji zbycia części aktywów logistyki

Partnerzy portalu

PKN Orlen zamierza rozpocząć prace ws. potencjalnej transakcji zbycia części aktywów logistyki - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen przygotowuje się do rozpoczęcia prac i analiz dotyczących potencjalnej transakcji sprzedaży części spośród swych aktywów logistycznych oraz należących do niego akcji Inowrocławskich Kopalni Soli (IKS) "Solino" i udziałów w Kopalni Soli (KS) "Lubień".

Jak poinformował w piątek PKN Orlen, w związku z planami wynikającymi m.in. z realizacji celów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, spółka ta zwarła umowę o ochronie informacji z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, IKS "Solino" i KS "Lubień".

PKN Orlen wyjaśnił, że umowa została zawarta w celu określenia warunków, na jakich strony udostępniać będą sobie informacje w związku z zamiarem podjęcia współpracy w zakresie "potencjalnej transakcji" sprzedaży części spośród aktywów logistycznych płockiego koncernu oraz należących do niego akcji IKS "Solino" i udziałów w KS "Lubień".

Według PKN Orlen umowę podpisano, mając również na uwadze ustalenie współpracy w zakresie dalszego korzystania z wymienionych w niej aktywów - zarówno przez płocki koncern, jak i podmioty wchodzące w skład jego grupy kapitałowej - "w przypadku ich zbycia na rzecz PERN i Gaz System".

Jak podkreślił PKN Orlen, "model transakcji, harmonogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz i będą obecnie wypracowywane". "Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów administracyjnych, jeśli takie będą wymagane" - zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen nadmienił, że "zgodnie z założeniami stron, celem transakcji jest nawiązanie partnerstwa biznesowego w obszarze infrastruktury przesyłowo-magazynowej i realizowanych projektów kawernowych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego państwa i realizacji celów Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym", zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z listopada 2017 r.

Jak podał płocki koncern, "umowa o ochronie informacji nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji". Spółka zapowiedziała jednocześnie, że będzie informowała "o kolejnych krokach związanych z dalszym przebiegiem transakcji w odrębnych raportach".

Przedłożony przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, a następnie przyjęty przez Radę Ministrów pod koniec listopada 2017 r. dokument - Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym zawiera plan działań obejmujący spółki Skarbu Państwa lub z jego udziałem, a dotyczący budowy nowej infrastruktury logistycznej oraz zmianę struktury właścicielskiej w krajowym segmencie naftowym.

Dokument zakłada m.in., że to operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System będzie podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej przez zakup akcji IKS "Solino" i udziałów w KS "Lubień" - oba te podmioty należą do PKN Orlen. Gaz-System ma też współpracować z PERN w celu realizacji wieloletniej strategii rozwoju infrastruktury w sektorze naftowym.

Zgodnie z rządową polityką, PERN ma m.in. zakupić aktywa należące do spółek grupy kapitałowej PKN Orlen, w tym rurociągi relacji: Żółwieniec - Podziemny Magazyn Ropy i Paliw (PMRiP) w miejscowości Góra oraz PMRiP - Wielowieś, a także projekty inwestycyjne mające na celu dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach – w zakresie rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazę paliwową w Mościskach.

W marcu tego roku PKN Orlen i PERN zawarły porozumienia dotyczące realizacji Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Obie spółki uzgodniły m.in. modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej ropy naftowej pomiędzy PMRiP w Górze, należącymi do IKS "Solino" a rafinerią w Płocku.

Jedno z zawartych z PKN Orlen porozumień zakłada budowę przez PERN ok. 100 km rurociągu produktowego, na trasie między bazą paliwową w Boronowie, a terminalem paliw w Trzebini, który obsługuje głównie aglomerację śląską - baza w Boronowie należy do PERN, natomiast terminal produktowy w Trzebini do PKN Orlen.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych w Europie. PERN to z kolei spółka zarządzająca na terenie kraju transportem rurociągowym i magazynowaniem ropy naftowej oraz paliw płynnych.

PMRiP w Górze to strategiczny, największy tego typu obiekt w Polsce, posiadający 12 kawern, z których w siedmiu o łącznej pojemności 4 mln 250 tys. metrów sześc. składowana jest ropa naftowa, natomiast w 5 - o pojemności 1,8 mln metrów sześc. - paliwa. Magazynem zarządza spółka IKS "Solino" z grupy płockiego koncernu, będąca zarazem krajowym liderem w produkcji solanki - ok. 9 mln metrów sześc. rocznie, która dostarczana jest do zakładów branży sodowej i chemicznej, a także do uzdrowiska Inowrocław.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34700,00 $ tona 2,44% 20 maj
 Cynk 3754,00 $ tona 2,93% 20 maj
 Aluminium 2930,00 $ tona 3,72% 20 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.