• <
urząd_morski_gdynia_2021

Piractwo morskie - raport za rok 2016

Piractwo morskie - raport za rok 2016 - GospodarkaMorska.pl

mk

17.04.2017 Źródło: własne

Biuro Morskie (International Marine Bureau) Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce) opublikowało statystyki dotyczące aktów piractwa w roku 2016.

W roku 2016 Biuro odnotowało łącznie 191 aktów piractwa oraz zbrojnych wtargnięć na jednostki pływające. Stanowi to spadek w stosunku do roku 2015, w którym to odnotowano łącznie 246 zdarzeń. Niemniej jednak, szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest największa od 10 lat liczba uprowadzonych marynarzy.

Liczba wtargnięć na statki zmniejszyła się do 150 (z 203 w roku 2015). Dwanaście jednostek zostało ostrzelanych, siedem uprowadzono, udaremniono zaś 22 ataki. Liczba wziętych zakładników wyniosła 151.

W roku 2016 uprowadzonych w celu okupu zostało 62 marynarzy (podczas łącznie 15 zdarzeń). Ponad połowa uprowadzonych została w rejonie Zachodniej Afryki, zaś 28 członków załóg - w okolicach Malezji i Indonezji.

Nigeria
Niestety, zgodnie z ubiegłorocznymi przewidywaniami, u wybrzeży Nigerii doszło do sporej liczby incydentów. Odnotowano znaczący wzrost ogólnej liczby zdarzeń - 36 (w stosunku do 14 z roku ubiegłego). W tym - ostrzelanych zostało 9 jednostek (z łącznie 12 w całym roku 2016 na wszystkich akwenach). Co już zostało zauważone wyżej - właśnie w tym rejonie zanotowano uprowadzenia łącznie 34 członków załóg (w ramach dziewięciu zdarzeń). Tutaj również doszło do uprowadzenia trzech jednostek. Co ciekawe - niektóre zdarzenia miały miejsce nawet blisko 100 mil morskich od brzegu.

Azja Południowo-Wschodnia

W Indonezji zanotowano znaczący spadek aktów piractwa - ze 108 w roku 2015 do 49 w roku 2016. Przeważały tu jednak kradzieże mienia o nieznacznej wartości. Na jednostki wtargnięto podczas 46 incydentów.

Rok 2016 przyniósł natomiast dostrzegalny wzrost liczby uprowadzeń w rejonie Morza Sulu. W ostatnim kwartale ubiegłego roku, porwano tam 12 członków załóg (z dwóch frachtowców i jednej łodzi rybackiej). W listopadzie, jeden statek został ostrzelany, lecz piraci nie byli w stanie nań wtargnąć. Uprzednio odnotowano także porwania na mniejszych jednostkach.

Wybrzeże Somalii, Zatoka Adeńska

W tym rejonie, w roku 2016, Biuro odnotowało dwa zdarzenia. Pierwszym była próba ataku na kontenerowiec (przeprowadzona w maju) oraz ostrzelanie tankowca (blisko 300 mil morskich od brzegu) w październiku. Należy przypomnieć, iż w ubiegłym roku Biuro nie odnotowało żadnego incydentu dotyczącego tego akwenu. Pokazuje to, że rejon ten, niestety, zgodnie z przewidywaniami wciąż nie pozostaje bezpieczny dla żeglugi.

Peru, Bangladesz, Wietnam

W Peru odnotowano 11 zdarzeń. 10 z nich w rejonie głównego portu - Callao. Pozytywną informacją jest zmniejszenie liczby zdarzeń w Bangladeszu - z 11 w roku 2015 do 3 w roku 2016 (tendencja spadkowa od roku 2014). Jak również w Wietnamie, gdzie w rejonie portu w Vũng Tàu również odnotowano spadek - do 3 w roku 2016 (z 15 w roku 2015).

Podsumowanie
Należy mieć na uwadze, iż raport Biura opiera się - co oczywiste - na zdarzeniach zgłoszonych. Skala zjawiska, jakim jest piractwo może zatem istotnie się różnić. Zestawienie powyższych danych z raportami z lat ubiegłych, pozwala przyjąć, iż punkty zapalne pozostają praktycznie niezmienne. A tam, gdzie zjawisko piractwa udało się zminimalizować, bądź czasowo zlikwidować (choćby Somalia), problem pojawia się na nowo.

Kolejny raz dojść należy do konstatacji, iż bez istotnej poprawy warunków życia ludności w najbiedniejszych rejonach (wspomniana już Nigeria, Somalia oraz Azja Południowo-Wschodnia) problem ten wciąż będzie występował i stanowił wyzwanie dla armatorów oraz członków załóg.

Źródło: ICC International Maritime Bureau (IMB).


Artur Pomorski, radca prawny
Adam Organiszczak, aplikant radcowski
„Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego”
w Szczecinie

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.