• <

Obradował Komitet Sterujący ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych

ew

03.02.2018 04:04 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Obradował Komitet Sterujący ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych
Obradował Komitet Sterujący ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych - GospodarkaMorska.pl

Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przewodniczył III posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych. W spotkaniu udział wzięli także Pan Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan Krzysztof Woś – zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W podsumowaniu roku 2018 minister Materna przypomniał najistotniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy dotyczące rozwoju sektora transportu wodnego śródlądowego. Podkreślił szczególne znaczenie wejścia w życie ustawy Prawo Wodne oraz przejęcia przez resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej kompetencji związanych z działem „gospodarka wodna”.

Do najważniejszych działań MGMiŻŚ w II półroczu 2017 r. minister zaliczył między innymi zabezpieczenie środków finansowych w rezerwie celowej na kontynuację budowy stopnia wodnego Malczyce. Dzięki temu – jeszcze w lutym – rozpoczną się prace przygotowawcze do grodzenia rzeki Odry. Minister zapowiedział, że tematowi przeszkód w żegludze w związku z budową jazu będzie dedykowane osobne spotkanie z armatorami, które jest planowane na 9 lutego.

Wiceszef resortu przypomniał, że w odniesieniu do Wisły istotne było podpisanie w grudniu przez ministrów środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii porozumienia w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, a 29 grudnia 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji tego przedsięwzięcia.

W opinii ministra dużym sukcesem było także uruchomienie przez OT Logistics S.A. regularnego transportu rzecznego węgla z Gliwic do Elektrociepłowni we Wrocławiu. Do końca 2017 roku przewieziono 120 tys. ton węgla, a plany przewoźnika na rok 2018 przewidują transport ok. 250 tys. ton.

Przechodząc do planów na rok 2018 minister Materna podkreślił, że w obszarze żeglugi śródlądowej kolejny rok będzie dla MGMiŻŚ pełen wyzwań i wytężonej pracy. Oprócz wspomnianych dwóch stopni wodnych w Malczycach i Siarzewie szczególnie ważne dla resortu będzie przyspieszenie projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Podkreślił przy tym bardzo dobrą współpracę z Ministerstwem Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych i zapewnił, że ministerstwo zadba o to, aby struktury odpowiedzialne za realizację projektów działały sprawnie i w ten sposób ograniczyć ryzyko niepełnego wykorzystania środków. W ramach prac nad planami rozwoju dróg śródlądowych w 2018 r. zakończone zostaną analizy hydrotechniczne i hydrologiczne na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Ponadto, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. planuje rozpoczęcie studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych: E-40 dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg). MGMiŻŚ zaplanowało także rozpoczęcie prac nad analizą kosztów i korzyści oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dla projektu programu Odrzańskiej Drogi Wodnej.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.