• <

KE chce ściślejszej współpracy służb celnych i podatkowych państw UE

pc

08.06.2018 10:59 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska KE chce ściślejszej współpracy służb celnych i podatkowych państw UE

Partnerzy portalu

KE chce ściślejszej współpracy służb celnych i podatkowych państw UE - GospodarkaMorska.pl

W ramach nowego budżetu Komisja Europejska proponuje pogłębienie współpracy organów podatkowych i celnych państw członkowskich. Na unijny program "Cła" chce przeznaczyć 950 mln euro, a na program "Fiscalis2027" - 270 mln euro.

Jak zaznaczył unijny komisarz ds. podatków i ceł Pierre Moscovici, obydwa programy "wnoszą prawdziwą europejską wartość dodaną i oferują organom podatkowym i celnym państw członkowskich (...) niespotykane wcześniej korzyści przy minimalnych kosztach".

Kontynuacja programu "Cła" w nowej wersji ma przyczynić się do usprawnienia i unowocześnienia europejskiej unii celnej, m.in. poprzez zwiększanie wymiany informacji i danych między krajowymi organami celnymi. Zdaniem KE zapewni to lepsze wykrywanie przepływu towarów niebezpiecznych i towarów podrobionych; przykładowo w 2017 roku na granicach UE skonfiskowano 2,7 mln sztuk amunicji i 188 tys. sztuk materiałów wybuchowych.

Celem programu jest też pobudzanie wymiany handlowej, wspieranie organów celnych w chronieniu finansowych i gospodarczych interesów UE oraz egzekwowaniu należności celnych i podatku VAT z tytułu przywozu i podatku akcyzowego.

Nowy program ma pomóc też służbom celnym skuteczniej radzić sobie z rosnącą wymianą handlową oraz zmianami w warunkach gospodarczych i metodach pracy, takimi jak handel elektroniczny czy tzw. blockchain (łańcuch bloków). W ramach programu przewidziano też opracowanie lepszej strategii zarządzania ryzykiem oraz wspieranie UE w zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i przestępczości transgranicznej.

Z kolei program "Fiscalis" wspiera współpracę między organami podatkowymi państw członkowskich i ma przyczyniać się do zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania.

W kolejnym okresie budżetowym pozwoli on m.in. wprowadzić krajom członkowskim lepsze i bardziej powiązane ze sobą systemy informatyczne, które w przeciwnym wypadku każde państwo członkowskie musiałoby opracować indywidualnie, a także wymieniać się z innymi krajami dobrymi praktykami, m.in. by uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw w transakcjach transgranicznych.

KE wskazuje, że obecny program "Cła" przyczynił się do zwiększenia zdolności organów celnych do ochrony unijnych granic, ułatwiając jednocześnie wymianę handlową i chroniąc obywateli UE przed niebezpiecznymi i podrobionymi towarami. Umożliwił on również lepszy i bardziej skuteczny pobór unijnych ceł, które w 2017 roku stanowiły prawie 16 proc. całkowitego budżetu UE.

Przypomina też, że program "Fiscalis" w ciągu jednego roku (2015), dzięki wspólnym kontrolom unijnym, pomógł państwom członkowskim wykryć ponad 590 mln euro dochodów podatkowych do ewentualnego odzyskania.

KE zwraca też uwagę, że wniosek w sprawie nowego programu "Fiscalis" pojawia się w czasie, gdy opinia publiczna jest szczególnie negatywnie nastawiona do oszustw podatkowych, a rządy państw UE muszą odzyskać ponad 50 mld euro utraconych rocznie w wyniku oszustw związanych z VAT. Ulepszony program ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34250,00 $ tona 0,29% 25 maj
 Cynk 3749,00 $ tona -0,50% 25 maj
 Aluminium 2829,00 $ tona -1,77% 25 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.