• <
urząd_morski_gdynia_2021

GUS: rośnie liczba mikroprzedsiębiorstw, rosną ich przychody

jk

03.10.2017 12:52 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska GUS: rośnie liczba mikroprzedsiębiorstw, rosną ich przychody
GUS: rośnie liczba mikroprzedsiębiorstw, rosną ich przychody - GospodarkaMorska.pl

W 2016 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło 2 mln 4 tys. mikroprzedsiębiorstw. To o 5,2 proc. więcej niż w 2015 r. i 16,8 proc więcej niż 2010 r. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Mikroprzedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia do 9 osób.

Z wyliczeń GUS wynika, że ich przychody zwiększyły się o 7,1 proc. r/r (w latach 2010-2016 wzrosły o 37,4 proc.), a liczba pracujących wzrosła o 5,1 proc. r/r (w latach 2010-2016 o 13,7 proc.), tj. o 193 tys. osób. Wynik finansowy w 2016 r. ukształtował się na tym samym poziomie co w roku poprzednim – 124,9 mld zł i był o 34,7 proc. wyższy niż w roku 2010. W 2016 r. wskaźnik poziomu kosztów dla mikroprzedsiębiorstw wyniósł 88,1 proc., wobec 87,2 proc. w 2015 r. i 87,8 proc. w 2010 r.

2016 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w grupie mikroprzedsiębiorstw dominowały te należące do osób fizycznych (90,5 proc., tj. 1 mln. 814,4 tys. podmiotów), a osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej stanowiły 9,5proc. (189,7 tys. podmiotów). Od 2010 r. obserwowany jest spadek udziału liczby przedsiębiorstw osób fizycznych. W 2010 roku stanowiły one 94,8 proc. ogółu mikroprzedsiębiorstw.

Wśród mikroprzedsiębiorstw (mimo spadku o 1,1 p. proc. r/r), najwięcej było tych zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (24 proc.) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (13,2 proc.). Po obserwowanym w latach 2011-2014 zmniejszeniu udziału jednostek budowlanych wśród mikroprzedsiębiorstw, w ostatnich dwóch latach zanotowano wzrost udziału tych podmiotów – w 2015 roku odsetek ten wyniósł 12,3 proc., a w 2016 roku – 12,7 proc.

Najwięcej mikroprzedsiębiorstw ma siedzibę w woj. mazowieckim (18,8 proc. całej zbiorowości), śląskiego (11 proc.) i wielkopolskiego (10,2 proc.), a najmniej w województwach: opolskim (2 proc.) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,4proc.). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano w województwach: mazowieckim (70 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) oraz wielkopolskim i zachodniopomorskim (odpowiednio: 59 i 58), a najmniejszą w województwach: podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 37 i 38 jednostek).

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.