• <
siemens_gamesa_2022

Wypłata odszkodowań dla rodzin ofiar z Nefrytu (aktualizacja)

25.03.2016 11:48 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Wypłata odszkodowań dla rodzin ofiar z Nefrytu (aktualizacja)

Partnerzy portalu

Wypłata odszkodowań dla rodzin ofiar z Nefrytu (aktualizacja) - GospodarkaMorska.pl

Po licznych publikacjach związanych ze sprawą przyznania odszkodowań dla rodzin ofiar marynarzy, którzy zginęli na pokładzie statku Nefryt, nalężącego do szczecińskiej Euroafrici, firma Polaris Usługi Morskie w  imieniu swoim oraz agencji, która ich zatrudniła wydała oświadczenie komentujące wypowiedzi Patryka Zbroi, pełnomocnika rodzin.

Publikujemy oświadczenie w całości.

Więcej na ten temat: Odszkodowanie za tragedię na Nefrycie

„W związku z wypowiedziami Pana Patryka Zbroi, pełnomocnika rodzin ofiar śmiertelnego zatrucia na statku Nefryt, których udzielił na antenie polskiego radia w dniu 21 marca 2016 r., w imieniu własnym oraz Pracodawcy marynarzy ze statku Nefryt, stwierdza się, co następuje:

1. wspomniane przez wyżej wymienionego pełnomocnika odszkodowania dla rodziny każdej z ofiar są standardowymi kwotami odszkodowań przewidzianymi w układzie zbiorowym pracy dla ww. statku, które w przypadku śmierci oficera są wypłacane rodzicom;

2. odszkodowania te są wypłacane przez ubezpieczyciela pracodawcy i armatora, bez żądania od rodzin spełnienia jakichkolwiek warunków dodatkowych, poza wykazaniem, iż osoby, na rzecz których ma być wykonana zapłata, należą do grona osób uprawnionych do takiej wypłaty oraz wskazaniem rachunku bankowego, na który ma być dokonana wypłata. Brak jakiegokolwiek związku tych odszkodowań z wynikami prowadzonego w sprawie postępowania karnego;

3. tym samym, zrealizowanie powyższych wypłat na rzecz osób uprawnionych nie było w żadnym razie w jakikolwiek sposób kwestionowane, czy zagrożone, ani też nie wymagało jakichkolwiek dalej idących niż wyżej wspomniane starań ze strony członków rodzin lub ich pełnomocnika;

4. działania podejmowane przez nas zmierzały do potwierdzenia danych przekazywanych przez wspomnianego na wstępie pełnomocnika, nie zaś do tego, aby rodziny zrzekły się roszczeń. Były one podyktowane standardowymi w takich wypadkach procedurami stosowanymi przez dokonującego wypłat ubezpieczyciela oczekującego pokwitowania wypłacanych kwot;

5. odszkodowania zostały wypłacone rodzinom w dniu 18 marca 2016 roku, tj. przed powołanymi na wstępie publicznymi wypowiedziami Pana Zbroi, o czym rodziny oraz pełnomocnik zostali odpowiednio poinformowani;

6. wobec powyższego uważamy, iż wypowiedzi Pana Zbroi z dnia 21.03.2016 r. relacjonują stan faktyczny odmienny od rzeczywistego;
7. ponadto za co najmniej wysoce niestosowne należy również uznać publiczne informowanie, zwłaszcza przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem, o wysokości należnych rodzinom odszkodowań.

Michał Czerepniak kpt. ż.w. - dyrektor zarządzający
Polaris Usługi Morskie sp. z o.o.
ul. Jana Matejki 33
70-530 Szczecin”

AKTUALIZACJA

28.03 - Jak donoszą media, odszkodowania dla rodzin marynarzy zostały wypłacone - poinformowała agencja, która ich zatrudniała.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.