• <

EKF rozpoczął przygotowywanie makroekonomicznych prognoz dla Polski

ew

20.06.2018 07:20 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska EKF rozpoczął przygotowywanie makroekonomicznych prognoz dla Polski

Partnerzy portalu

EKF rozpoczął przygotowywanie makroekonomicznych prognoz dla Polski - GospodarkaMorska.pl

Europejski Kongres Finansowy rozpoczyna cykliczne sporządzanie makroekonomicznych ekspertyz i średnioterminowych prognoz dla Polski. Będą one ogłaszane w czerwcu i grudniu. Pierwsza przewiduje m.in. spadek tempa wzrostu PKB Polski do 3 proc. w 2021 roku.

Podczas VIII EKF w Sopocie pierwsze ekspertyzy omówili we wtorek inicjator i koordynator kongresu prof. Leszek Pawłowicz, dr Marta Penczar z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz partner EY dr Marek Rozkrut.

Prof. Pawłowicz ocenił, że dotychczas nie było praktykowane „takie spojrzenie makroekonomiczne na to, co dzieje się w Polsce”. „To są średniookresowe prognozy, bo do roku 2021, a więc trzyipółletnie. Ekspertyzy dotyczą również największych - w opinii makroekonomistów - wyzwań dla rozwoju gospodarczego, dla koniunktury gospodarczej, dla bezpieczeństwa, czyli stabilności polskiego systemu finansowego, a także rekomendacji ekspertów co powinniśmy robić” - mówił podczas konferencji prasowej.

Prof. Pawłowicz poinformował, że o wsparcie w przygotowaniu „konsensusu prognostycznego” EKF zwrócił się do grupy 34 „wybitnych polskich makroekonomistów”. W przedsięwzięciu wzięło udział 29 ekspertów, z czego 16 przygotowało „ilościowe prognozy”, a wszyscy „ustosunkowali się do najważniejszych zagrożeń” dla koniunktury gospodarczej i stabilności oraz przedstawili swoje rekomendacje.

Syntetycznym wynikiem tych prac jest przekazana dziennikarzom broszura pt. „Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski. Edycja 2018”. W ocenie prof. Pawłowicza nie jest to „klasyczna prognoza makroekonomiczna”, ponieważ przykłada dużą wagę do czynników jakościowych i behawioralnych, a nie tylko ilościowych.

W dokumencie czytamy m.in., że tempo wzrostu PKB w Polsce ma się obniżyć z 4,5 proc. w 2018 roku, do nieco poniżej 3 proc. w 2021 roku.

„Opinia jest taka, że okres bardzo dobrej koniunktury się kończy. Nikt z ekspertów (…) nie przewiduje, że będzie lepiej. Jest pełen konsensus co do tego, że nie będzie źle, ale wskutek głównie globalnego spowolnienia gospodarczego nie należy oczekiwać takiego wysokiego tempa wzrostu PKB, jakie mamy w tej chwili” - powiedział Pawłowicz.

Zdaniem ekspertów „konsumpcja prywatna pozostanie nadal istotnym czynnikiem wzrostu PKB”, czemu będzie sprzyjało bezrobocie na poziomie poniżej 4 proc. oraz płace rosnące o 6-7 proc. rocznie.

Prof. Pawłowicz zwrócił uwagę na „powszechne oczekiwanie” ekspertów, że wzrośnie WIBOR (stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom - przyp. PAP).

„WIBOR prawdopodobnie wzrośnie o 1 pkt. proc. i to jest dużo, bo w tej chwili wynosi on 1,7 proc.” - powiedział.

W jego ocenie można w związku z tym oczekiwać „pewnych perturbacji, jeśli chodzi o kredyty, zwłaszcza w porównaniu do dzisiejszej sytuacji, gdy mamy bardzo niskie stopy procentowe”.

W dokumencie czytamy, że „eksperci zgodnie przewidują wzrost inflacji w Polsce”. „Mediana prognoz wskazuje na przejściowe nieznaczne przekroczenie celu inflacyjnego NBP w 2020 roku, a następnie powrót inflacji do celu” - napisano.

Cel inflacyjny, sformułowany przez Radę Polityki Pieniężnej, wynosi 2,5 proc. Zdaniem RPP, taki poziom inflacji utrzymuje ceny towarów i usług na stabilnym poziomie i wspiera rozwój gospodarczy.

Dr Marta Penczar podkreśliła, że badano też zagrożenia dla stabilności rynku finansowego w Polsce.

Według niej najważniejsza jest wynikająca z tych badań informacja, że „te czynniki, które mogłyby w największym stopniu negatywnie oddziaływać na stabilizację rynku finansowego charakteryzują się niskim prawdopodobieństwem”.

„Zaliczamy do nich przede wszystkim ryzyko kryzysu w strefie euro, upadek średniej wielkości polskiego banku, który przełożyłby się bardzo negatywnie na rynek finansowy, czy też możliwość wprowadzenia jakiejś formy ustawowej regulacji w zakresie udzielanych kredytów w walutach obcych” - powiedziała dr Penczar.

Najważniejsze, wstępne rekomendacje ekspertów przedstawił dr Marek Rozkrut.

„Jeżeli gdzieś chcemy zdopingować politykę gospodarczą w Polsce, to (…) w obszarze aktywizacji zawodowej, co może obejmować zarówno reformę systemu emerytalnego, aktywizację zawodową kobiet, (…) czy też pełniejsze otwarcie się, jeżeli chodzi o napływ pracowników z zagranicy” - powiedział.

Dr Rozkrut zwrócił także uwagę na oczekiwanie zapewnienia stabilności reguł gry i zwiększenia przewidywalności tego, co się dzieje w polskiej gospodarce, „żeby inwestorzy wiedzieli w jakich warunkach ich przedsięwzięcie będzie realizowane również w przyszłości”

Wielu makroekonomistów odniosło się także do reformy finansów publicznych i rekomenduje zmniejszenie ich nierównowagi strukturalnej. „Eksperci EKF są o wiele bardziej sceptyczni co do sytuacji finansów publicznych w kolejnych latach, niż przewiduje się w prognozach międzynarodowych, czy rządowych instytucji” - podkreślił.

Prof. Pawłowicz zapowiedział kontynuację badań EKF nad średnioterminowymi prognozami dla Polski.

„Będziemy je powtarzali co pół roku. Za rok - mam taką nadzieję - będzie to w pełni profesjonalny obraz czegoś, co w tej chwili jest eksperymentem, ale wydaje się nam, że eksperymentem bardzo ciekawym” - powiedział.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34250,00 $ tona 0,29% 25 maj
 Cynk 3749,00 $ tona -0,50% 25 maj
 Aluminium 2829,00 $ tona -1,77% 25 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.