• <
escort_980x120_gif_2020

Powstał nowy, zielony hub w celu przyspieszenia dekarbonizacji żeglugi

17.11.2022 15:43
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Powstał nowy, zielony hub w celu przyspieszenia dekarbonizacji żeglugi

Partnerzy portalu

Powstał nowy, zielony hub w celu przyspieszenia dekarbonizacji żeglugi - GospodarkaMorska.pl
Mission Innovation

Podczas COP27 w Egipcie zainicjowano program Blueprint for Future Ports, którego celem jest rozwijanie zielonej energii na morzu oraz zeroemisyjności. W związku z tym powołano hub The Green Shipping Corridors Hub, aby wspierać działania mające na celu realizację ekologicznych korytarzy żeglugowych.


Nowe przedsięwzięcie obejmuje trzy wstępne narzędzia, które zostały opracowane do użytku zarówno przez przemysł, jak i rządy. Są to zbiory publikacji analiz, ram i ocen dotyczących zielonych korytarzy, interaktywna mapa odwzorowująca ogłoszone inicjatywy w ramach hubu oraz narzędzia służące do komunikacji z uczestnikami projektu. Będą one regularnie uzupełniane o nowe informacje oraz aktualizowane pod kątem użyteczności i wydajności. Ponadto twórcy obiecują, że platforma będzie uzupełniana o nowe narzędzia i zasoby, aby dalej wspierać rozwój zielonych korytarzy morskich.


Zielone korytarze wysuwają się jako centralne ogniwo, które ma ułatwić przejście branży żeglugowej na paliwa alternatywne i pełną dekarbonizację. W przygotowaniu jest już kilka zielonych korytarzy łączących porty w Europie lub łączących Europę z Azją i Ameryką. Program Blueprint for Future Ports ma na celu stworzenie planu, jak będzie w 2030 roku wyglądał i funkcjonował port gotowy na przyjmowanie statków używających tylko paliw zeroemisyjnych.

Zielone korytarze wysuwają się jako centralne ogniwo, które ma ułatwić przejście branży żeglugowej na paliwa alternatywne i pełną dekarbonizację. W przygotowaniu jest już kilka zielonych korytarzy łączących porty w Europie lub łączących Europę z Azją i Ameryką. Program Blueprint for Future Ports ma na celu stworzenie planu, jak będzie w 2030 roku wyglądał i funkcjonował port gotowy na przyjmowanie statków używających tylko paliw zeroemisyjnych.

Gospodarka Morska
Mission Innovation

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.