• <
PZT_980x120_gif_2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji

Strona główna Porty, logistyka Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji

W ostatnim czasie akcjonariusze Spółki ZMPSiŚ S.A. otrzymują pisma, w których anonimowe osoby proponują im możliwość wykupu akcji Spółki. Pisma nie są sporządzone na papierze firmowym Spółki ani opatrzone podpisem, zawierają jedynie telefoniczne numery kontaktowe.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji - GospodarkaMorska.pl

Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ

25.07.2019 Źródło: własne

W ostatnim czasie akcjonariusze spółki ZMPSiŚ S.A. otrzymują pisma, w których anonimowe osoby proponują im możliwość wykupu akcji Spółki. Pisma nie są sporządzone na papierze firmowym Spółki ani opatrzone podpisem, zawierają jedynie telefoniczne numery kontaktowe.

ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie jest nadawcą pism i przestrzega swoich akcjonariuszy przed takimi osobami, które próbują nabyć akcje Spółki, które są obecnie objęte zakazem zbywania co powoduje, że umowa sprzedaży akcji będzie nieważna.

Jednocześnie ZMPSiŚ S.A. przypomina, że zgodnie z zapisami Statutu Spółki, w szczególności  § 11, nabycie akcji może nastąpić jedynie za zgodą spółki, a akcjonariuszom założycielom przysługuje pierwszeństwo w zakupie akcji.

Spółka ZMPSiŚ S.A. informuje, że nie udostępniała danych adresowych akcjonariuszy osobom niepowołanym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać jej odpisu. Zaznaczyć jednak należy, że wykorzystywanie przez osoby niepowołane danych akcjonariuszy narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub jej odpisów osobom trzecim jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia przysługującego akcjonariuszom lub spełnienia spoczywającego na spółce ustawowego obowiązku umożliwienia przeglądania księgi akcyjnej.

Spółka ZMPSiŚ S.A. rozpoczęła w 2014 roku proces umarzania akcji spółki. Wszyscy akcjonariusze o możliwości zbycia swoich akcji powiadamiani byli przez Spółkę listem poleconym, w którym oznaczony był konkretny termin i miejsce podpisania umowy z akcjonariuszem oraz załączone były dokumenty potrzebne w procedurze umorzenia akcji.

Ponadto informacje dotyczące procesu umarzania akcji były dostępne na stronie internetowej spółki, jak również w prasie.

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_gdańsk_390x100_2020
invest_gda_390x100_gif_2020
 Ropa brent 41,42 $ baryłka  -0,86% 06:56
 Cyna 18170,00 $ tona 0,11% 18 wrz
 Cynk 2512,00 $ tona 1,87% 18 wrz
 Aluminium 1745,00 $ tona 0,11% 18 wrz
 Pallad 2228,00 $ uncja  -0,13% 06:52
 Platyna 858,95 $ uncja  -0,64% 06:55
 Srebro 23,63 $ uncja  -3,59% 06:56
 Złoto 1890,40 $ uncja  -0,73% 06:56
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.