• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Rząd we wtorek o rozwoju transportu do 2030 roku

ew

23.09.2019 13:01 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rząd we wtorek o rozwoju transportu do 2030 roku
Rząd we wtorek o rozwoju transportu do 2030 roku - GospodarkaMorska.pl

Zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i poprawie efektywności całego sektora - zakłada projekt "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku", którym we wtorek ma się zająć rząd.

Polityka transportowa przedstawiona w strategii zakłada między innymi poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawę efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

Łącznie transport ładunków (wraz z żeglugą morską) w latach 2015-2030 wzrośnie z 1 911 mln ton do 2 168 mln ton w wariancie minimum, lub do 2 432 mln ton w wariancie maksimum. W transporcie lądowym przewiduje się, że będzie to wzrost z 1 841 mln ton do 2 073 - 2 316 mln ton.

Z analiz zawartych w strategii wynika, że najszybciej będzie wzrastał wolumen (w tonach) przewozów lotniczych, bo o 4,9 proc. w prognozie minimum i o 7,1 proc. rocznie w prognozie maksimum. Z kolei przewozy po drogach wodnych śródlądowych będą rosły o 0,9 proc. w prognozie minimum lub 2,6 proc. średniorocznie w prognozie maksimum.

Zakładane tempo wzrostu przewozów kolejowych wynieść ma 0,8 proc. - 1,5 proc., a drogowych 0,8 proc. - 1,6 proc. w zależności od wariantu prognozy.

"W okresie 2015-2030 sumaryczna wielkość ruchu pasażerskiego wszystkimi środkami transportu wzrośnie z obecnych około 31 mld osób do około 37,5 - 39,1 mld osób. (o 21 - 27 proc.). Średni roczny wzrost wolumenu popytu na przewozowy osób w okresie 2015-2030 wyniesie 1,3 - 1,6 proc." - czytamy w strategii.

"Największą dynamiką będą się cechowały przejazdy międzynarodowe: będą one wzrastały o 3,3 - 4,2 proc. rocznie. W przejazdach dalekobieżnych krajowych wzrost będzie na poziomie 1,6 - 2,2 proc. rocznie, a w transporcie miejskim i lokalnym na poziomie 1,3 - 1,6 proc. rocznie" - dodano w dokumencie.

W "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku" zakłada się ponadto, że liczba podróżujących osób najszybciej będzie wzrastała w lotnictwie – o 5,3 - 6,4 proc. rocznie. Przejazdy kolejowe będą wzrastały o 2,1 - 3,5 proc. rocznie, przejazdy samochodami osobowymi będą rosły o 1,9 - 2,3 proc. rocznie, przejazdy motocyklami – o 3,2 - 4,2 proc. rocznie a podróże morskie oraz rzeczne będą wzrastały o 2 - 3 proc. rocznie.
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.