• <
gryfia_70lat

Prezes PKP zaapelował do KE o wsparcie inwestycji kolejowych

gm24

14.05.2020 15:13 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Prezes PKP zaapelował do KE o wsparcie inwestycji kolejowych

Partnerzy portalu

Prezes PKP zaapelował do KE o wsparcie inwestycji kolejowych - GospodarkaMorska.pl

Prezes PKP S.A. zaapelował do Komisji Europejskiej o wsparcie dla inwestycji kolejowych, które pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę w ramach unijnego planu odbudowy gospodarczej - poinformowała kolejowa spółka w przesłanym PAP komunikacie.

W czwartek 14 maja odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem w sprawie roli kolei w stabilizacji gospodarczej po wyjściu z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Jak informuje PKP S.A., spotkanie, które odbyło się w formie wideokonferencji miało miejsce z inicjatywy CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej), której członkiem zarządu jest Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Zostało one zorganizowane w celu przedstawienia stanowiska branży kolejowej w kontekście wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także było bezpośrednim odniesieniem się do zapowiadanego przez Komisję Europejską planu odbudowy gospodarczej oraz wprowadzanych wraz z nim mechanizmów finansowego wsparcia.

Kolejowa spółka informuje, że zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską instrument odbudowy ma służyć wsparciu działań natychmiastowych, w formie grantów, pożyczek oraz gwarancji finansowych. Nie mniej dokładny mechanizm, kierunek, zakres i proporcje instrumentów finansowych nie są jeszcze znane.

"W związku z tym, podczas dzisiejszego spotkania konsultacyjnego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zaapelował o nadanie wsparciu kolei szczególnego priorytetu oraz podkreślił, że granty są optymalnym mechanizmem finansowania inwestycji kolejowych" - napisano w komunikacie.

Jak informuje PKP S.A., przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy infrastruktury znacznie ucierpieli finansowo w wyniku pandemii, co osłabiło ich zdolności w zakresie zapewnienia własnego wkładu finansowego, koniecznego do uruchomienia przyszłych inwestycji, które napędzą gospodarkę w czasie kryzysu.

PKP S.A. przypomina, że prognozując trudną sytuację branży i osłabienie koniunktury gospodarczej w wyniku pandemii, jeszcze w marcu kolejowa grupa spółek skupiona wokół PKP S.A. przygotowała postulaty upraszczające procedury i regulacje unijne, dotyczące funduszy UE w obecnej perspektywie finansowej. Zostały one wysłane za pośrednictwem pięciu międzynarodowych organizacji kolejowych do trzech komisarzy unijnych odpowiedzialnych za transport, politykę spójności i pomoc publiczną.

Jak podano w komunikacie, podczas czwartkowego spotkania prezes PKP S.A. podkreślał wagę i zasadność przyjęcia tych postulatów przez Komisję Europejską w najbliższym czasie.

"Jako Grupa PKP jesteśmy ambitni w realizacji inwestycji kolejowych, a jednocześnie oczekujemy tych ambicji w zakresie wsparcia sektora kolei po stronie Komisji" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

"Rozmowy z KE powinny prowadzić nie tylko do priorytetyzacji sektora kolejowego w ramach unijnego planu naprawczego, ale również umiejscawiać kolej oraz inne zrównoważone formy transportu w sercu ożywienia i odnowy europejskiej mobilności" - dodał.

Czwartkowe spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy organizacji CER - Community of European Railways and Infrastructure Companies, zrzeszającej zarządców infrastruktury i przedsiębiorstwa z europejskiej branży kolejowej, której członkiem są Polskie Koleje Państwowe S.A.

Na zaproszenie Komisji Europejskiej w spotkaniu wzięło udział pięć przedsiębiorstw integrujących system kolejowy w swoich krajach, m.in. PKP, SNCF i DB oraz trzy organizacje międzynarodowe skupiające m.in. przemysł kolejowy i prywatnych przewoźników.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.