• <
port_rezerwa_mega_1100_200

MPiT: import przyspieszy do ok. 5 proc. w skali roku, a eksport - blisko 6 proc.

ew

14.08.2019 13:07 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski MPiT: import przyspieszy do ok. 5 proc. w skali roku, a eksport - blisko 6 proc.
MPiT: import przyspieszy do ok. 5 proc. w skali roku, a eksport - blisko 6 proc. - GospodarkaMorska.pl

W kolejnych miesiącach oczekujemy powrotu do pozytywnych tendencji w handlu zagranicznym Polski - wskazuje resort przedsiębiorczości i technologii. Spodziewa się wyraźniejszego przyspieszenia po stronie importu, do ok. 5 proc. w skali roku, a roczny wzrost eksportu szacuje na ok. 6 proc.

GUS poinformował w środę, że deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po czerwcu 2019 r. wyniósł 0,2 mld euro.

"W kolejnych miesiącach oczekujemy powrotu do pozytywnych tendencji w handlu zagranicznym Polski. Jednocześnie w rezultacie uruchomionych w drugiej połowie roku pakietów socjalnych spodziewamy się wyraźniejszego przyspieszenia po stronie importu (do ok. 5 proc. w skali roku), podczas gdy roczny wzrost eksportu szacujemy na poziomie ok. 6 proc." - poinformowało w komentarzu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Resort zwrócił uwagę, że w I półroczu 2019 r. została utrzymana, obserwowana od początku br. tendencja do szybszego wzrostu eksportu niż importu. W analizowanym okresie eksport towarów zwiększył się o 4,3 proc. (do 115,2 mld euro r/r), a import o 2,8 proc. (do 115,4 mld euro r/r).

"Natomiast skumulowany przyrost obrotów towarowych w czerwcu spowolnił. Wynikało to z czerwcowych spadków obrotów, w eksporcie o blisko 8 proc. (r/r), a imporcie o 8,7 proc. (r/r). Szło to w parze ze spadkiem produkcji przemysłowej w tym miesiącu (o 2,7 proc.), na co wpływ miała m.in. mniejsza liczba dni roboczych i korzystna pogoda powodująca wcześniej rozpoczęty sezon urlopowy, kosztem zastojów w produkcji" - czytamy w informacji MPiT.

Analitycy ministerstwa podkreślili, że deficyt obrotów towarowych wyniósł blisko 0,2 mld euro, czyli w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego został zredukowany o prawie 1,7 mld euro.

Eksport towarów do Unii Europejskiej zwiększył się o 3,4 proc., do 92,4 mld euro. Eksperci wskazali, że przy spowolnieniu wzrostu sprzedaży do Niemiec, oznacza to wzrost zaledwie o 1,7 proc.; w ujęciu bezwzględnym był to znaczący wzrost, w wysokości 520 mln euro.

W ocenie resortu, pozytywnie za to kształtowała się sprzedaż m.in. do Niderlandów (wzrost o 8,7 proc., tj. 435 mln euro), Francji (wzrost o 6,2 proc., czyli ok. 395 mln euro), Austrii (o ok. 16,5 proc., tj. ok. 355 mln euro), Rumunii (o ok. 13 proc., tj. ok. 275 mln euro) czy na Węgry (o 8,8 proc., czyli ok. 260 mln euro).

MPiT wskazało, że trend dynamicznego wzrostu sprzedaży towarów został utrzymany w przypadku pozaunijnych rynków rozwiniętych gospodarczo (wzrost o ok. 12 proc., do blisko 8,1 mld euro). W tej grupie nadal szybko rósł eksport do USA (o 15,5 proc., czyli ok. 460 mln euro), Kanady (o 17,8 proc., tj. prawie 120 mln euro) czy Szwajcarii (o 9,5 proc., czyli 90 mln euro).

Równolegle polscy eksporterzy dynamicznie zwiększali sprzedaż towarów na rynki WNP – w I półroczu br. wzrost o blisko 10 proc., do 7 mld euro. Pod względem zwiększenia eksportu (w ujęciu nominalnym) w dalszym ciągu wyróżniały się trzy główne rynki - Rosja (o blisko 245 mln euro, tj. 7,7 proc.), Ukraina (o ok. 195 mln euro, czyli ok. 9 proc.) oraz Białoruś (o blisko 135 mln euro, tj. 20 proc.) - zaznaczyło ministerstwo.

Zwróciło przy tym uwagę, że nadal wolno rósł eksport towarów do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 3,1 proc. (do 7,6 mld euro). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży. Szybko zwiększała się ona do Chin (o ok. 33 proc., tj. 300 mln euro), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o prawie 50 proc., ponad 100 mln euro) oraz Egiptu (o 60 proc., czyli ok. 70 mln euro). Wyraźnie spadła natomiast do Turcji (o 35 proc., tj. 510 mln euro), Tajlandii (o 40 proc., 63 mln euro) czy Arabii Saudyjskiej (o 15 proc., czyli prawie 50 mln euro).

"Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszego eksportu najbardziej w ujęciu nominalnym w okresie I półrocza br. zwiększył się eksport: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o blisko 1,2 mld euro, tj. o 7,8 proc.), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów (o ok. 720 mln euro, tj. o blisko 6,5 proc.), pojazdów i ich części i akcesoriów (o prawie 650 mln euro, tj. 4,9 proc.) oraz tytoniu i przetworzonych namiastek tytoniu (o ok. 410 mln euro, tj. ok. 25 proc.)" - poinformowało ministerstwo.
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40250,00 $ tona -1,71% 26 lis
 Cynk 3330,00 $ tona -2,94% 26 lis
 Aluminium 2618,00 $ tona -4,45% 26 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.