• <
PZT_1100x200_gif_2020

Minister Grzegorz Witkowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Minister Grzegorz Witkowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)
Minister Grzegorz Witkowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) - GospodarkaMorska.pl

pc/MGMiŻŚ

24.09.2019 Źródło: własne

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (w formacie ministrów transportu) w dniu 20 września w Brukseli.

Wiceminister Grzegorz Witkowski przedstawił stanowisko Polski w trakcie sesji, poświęconej żegludze morskiej. Podczas debaty, wiceminister Grzegorz Witkowski poparł przyjęte w Komunikacie Komisji Europejskiej założenie podkreślające globalny charakter sektora żeglugi, które  ma bezpośredni wpływ na skuteczność rozwiązań problemu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zwrócił uwagę, że potrzebne są rozwiązania na poziomie globalnym wymagające współpracy UE z państwami trzecimi na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Osiągniecie neutralności klimatycznej wymagać będzie podjęcia szeregu środków. Na szczeblu europejskim za najważniejsze z nich uznajemy inwestycje w badania i rozwój oraz zastąpienie paliw kopalnych paliwami alternatywnymi, które stworzą nowe możliwości dla funkcjonowania żeglugi.

Wiceminister Grzegorz Witkowski podkreślił, że ewentualne rozwiązania regionalne na poziomie UE (m.in. wprowadzenie ograniczeń emisyjnych dla statków pływających pod banderami państw członkowskich UE, czy też zawijających do unijnych portów) nie stanowią priorytetu dla Polski ze względu na możliwe zaburzenie konkurencyjności.

Dodatkowo, Minister Grzegorz Witkowski podziękował tym krajom, które zdecydowały się na poparcie kandydatury Polski w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady IMO.

Dyskusja na posiedzeniu Rady TTE nad transportowymi aspektami Komunikatu Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich: Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki”, została podzielona na 3 sesje tematyczne, poświęcone trzem sektorom transportu: lądowemu, lotniczemu i morskiemu.

Komunikat Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich: Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” ma wyznaczyć kierunek dla unijnej polityki klimatycznej i energetycznej. Dokument stanowi wkład UE w realizację celów Porozumienia paryskiego z 2015 r.

Porozumienie paryskie jest ogólnoświatowym planem działań, mającym uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu, dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C. Celem Porozumienia paryskiego jest, by najpóźniej w drugiej połowie bieżącego stulecia osiągnąć równowagę w skali globalnej, między emisjami gazów cieplarnianych, a pochłanianiem ich przez pochłaniacze.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27480,00 $ tona -1,45% 13 kwi
 Cynk 2754,00 $ tona -0,18% 13 kwi
 Aluminium 2278,00 $ tona 1,06% 13 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.