• <
PZT_1100x200_gif_2020

GDDiKA: 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski GDDiKA: 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych
GDDiKA: 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych - GospodarkaMorska.pl

pc

27.06.2019 Źródło: PAP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozliczyła ponad 56 proc. środków w ramach unijnego programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - poinformowała GDDiKA w środowym komunikacie. Dodano, że w ramach POIiŚ firma zawarła 54 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

"Do dofinansowania w tej perspektywie przewidziano 91 naszych projektów, na które przyznano środki UE w kwocie ponad 42 mld zł" - czytamy w środowym komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak wyjaśniono, GDDKiA w ramach POIiŚ "zawarła już 54 umowy" o dofinansowanie ze środków unijnych. Dodano, że trwa ich wdrażanie i rozliczanie. "Trzy kolejne wnioski o dofinansowanie są w trakcie rozpatrywania" - wskazano.

Wartość całkowita inwestycji, dla których GDDiKA zawarła umowy o dofinansowanie to ok. 64,5 mld zł (w tym koszty kwalifikowalne to około 36,2 mld zł oraz wkład UE to blisko 30,75 mld zł) - czytamy.

"Wykorzystaliśmy już ok. 72 proc. przyznanych nam środków unijnych. Do końca 2019 roku planujemy złożyć do oceny wnioski o dofinansowanie dla 9 projektów i szacujemy, że poziom wykorzystania środków UE dla GDDKiA wyniesie około 81 proc." - zaznaczono.

Jak podkreślono, od początku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020, GDDKiA złożyła 504 wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych ok. 28,6 mld zł. "Kwota wydatków certyfikowanych (wkład UE) w ramach ww. wniosków o płatność wynosi około 24,2 mld zł, co oznacza, że GDDKiA rozliczyła już finansowo ponad 56 proc. przyznanych środków unijnych w ramach POIiŚ" - wyjaśniono.

GDDiKA zaznacza, że nie ma ryzyka utraty unijnego dofinansowania w przypadku inwestycji, "na których rozwiązaliśmy umowy z wykonawcami i w najbliższym czasie wyłonimy nowych". Dodaje, że realizacja tych projektów nie wykracza poza 2023 rok, "czyli końcowy termin kwalifikowalności wydatków dla POIiŚ" - czytamy.

Firma wskazuje że, np. w przypadku inwestycji "S3, odc. Kaźmierzów – Legnica (Salini)", która według umowy o dofinansowanie ma być zakończona 31 grudnia 2019 r. "przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie". Dodano, że w ramach tego projektu "koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 100 proc.".

Również w przypadku "A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa (Salini)" - zakończenie realizacji projektu według umowy o dofinansowanie to 31 grudnia 2019 r.- przewidywane jest podpisanie aneksu wydłużającego "okres kwalifikowalności wydatków o czas konieczny na dokończenie robót budowlanych oraz ich rozliczenie". W ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 94 proc.- zaznaczono.

Odnosząc się do inwestycji "S5, Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota – Mielno (Impresa Pizzarotti)" GDDiKA wskazuje, że "w ramach projektu koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 73 proc.".

Z kolei, w ramach projektu "S5, odc. Nowe Marzy – Bydgoszcz (Impresa Pizzarotti)", jak podano, koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 53 proc.

W przypadku "S7, odc. Warszawa – Grójec (Rubau)", gdzie data zakończenia realizacji projektu według umowy o dofinansowanie to 30 czerwca 2022 r., koszty kwalifikowalne oraz wkład UE zostały rozliczone w 13 proc.

Natomiast projekt "S61, Szczuczyn – Budzisko (granica państwa) (Impresa Pizzarotti)" według umowy o dofinansowanie ma być zrealizowany do 31 grudnia 2022 r.. Koszty kwalifikowalne i wkład UE rozliczono tu w ok. 12 proc. - wskazano.

Dodano, że dla "S61, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn (Rubau)" jest opracowywany wniosek o dofinansowanie. "Umowa o dofinansowanie jest planowana do podpisania do końca bieżącego roku" - zaznaczono.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28267,00 $ tona 1,68% 16 kwi
 Cynk 2853,00 $ tona 1,57% 16 kwi
 Aluminium 2308,00 $ tona -0,86% 16 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.