• <
gryfia_70lat

ECSA i ETF zwracają się do Komisji Europejskiej o pomoc przy bezpiecznym przetransportowaniu załóg statków

sons/allaboutshipping

13.05.2020 13:13 Źródło: allaboutshipping.co.uk
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski ECSA i ETF zwracają się do Komisji Europejskiej o pomoc przy bezpiecznym przetransportowaniu załóg statków

Partnerzy portalu

ECSA i ETF zwracają się do Komisji Europejskiej o pomoc przy bezpiecznym przetransportowaniu załóg statków - GospodarkaMorska.pl


Europejskie Stowarzyszenie Wspólnoty Armatorów (ECSA) i Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) wspólnie wystosowały list do Europejskiej Komisarz ds. Transportu Adiny Vălean, prosząc ją o pomoc w zapewnieniu ogólnoeuropejskiej koordynacji we wdrażaniu Ram Protokołów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Działanie ma na celu zapewnienie bezpiecznych zmian w załogach i podróży podczas pandemii koronawirusa.

We wspólnym piśmie obie organizacje apelują do Komisji o aktywną koordynację wysiłków państw członkowskich, aby zapewnić wdrożenie wszystkich niezbędnych usług:

„Ścisła koordynacja w ramach Komisji między różnymi służbami odpowiedzialnymi za transport morski, lotniczy, lądowy, opiekę zdrowotną, zakwaterowanie (w przypadku noclegów), kontrolę policyjną i graniczną, wizy i sprawy zewnętrzne, ma kluczowe znaczenie, dlatego też plan działania zapewniający ich koordynację jest konieczny.”

UE ma również wyjątkowo odpowiednią pozycję, aby przewodzić tym wysiłkom i dawać przykład innym regionom świata. Poprzez swoją Służbę Działań Zewnętrznych i współpracę z misjami dyplomatycznymi państw członkowskich, Komisja może pomóc w ustanowieniu morskich korytarzy między Europą, a innymi kluczowymi regionami.

W piśmie podkreślono również obecne bariery w swobodnym podróżowaniu pracowników transportu morskiego. Nie wszystkie państwa członkowskie zadeklarowały pracowników transportu morskiego jako kluczowych pracowników, którzy są zmuszeni podróżować wewnętrznie i przekraczać granice w UE i są zwolnieni z przepisów dotyczących kwarantanny.

ECSA i ETF zwracają się także do Komisji o pomoc w zapewnieniu, aby wymogi dotyczące wejścia na pokład środków transportu mogły zostać spełnione w krajach "trzeciego świata", włączając w to badania medyczne i wnioski wizowe. Marynarze z krajów "trzeciego świata" muszą mieć możliwość uzyskania wizy Schengen w swoich krajach ojczystych. Niestety, pomimo wytycznych Komisji z 30 marca i 8 kwietnia, bardzo niewiele państw członkowskich rozpatruje wnioski wizowe na tych terenach lub dostosowało swoje procedury, aby tymczasowo zezwolić na wydawanie większej liczby wiz na ich granicach.

„Biorąc pod uwagę skomplikowany charakter związanych z tym procedur, możemy sobie poradzić tylko dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich zainteresowanych oraz silnemu przywództwu i koordynacji. Nie ma już czasu czekać - nasze wysiłki są pilnie potrzebne dla zdrowia i dobrego samopoczucia marynarzy ”- napisały organizacje w liście.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.