• <
gryfia_70lat

Carnival przygotowuje się na straty finansowe w tym roku z powodu pandemii koronawirusa

PMK

22.03.2020 17:55 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Carnival przygotowuje się na straty finansowe w tym roku z powodu pandemii koronawirusa

Partnerzy portalu

Carnival przygotowuje się na straty finansowe w tym roku z powodu pandemii koronawirusa - GospodarkaMorska.pl

Carnival Corporation spodziewa się odnotować stratę netto za rok obrotowy kończący się 30 listopada 2020 roku w wyniku pandemii koronawirusa.

Branża statków wycieczkowych stanęła przed poważnymi wyzwaniami, ponieważ porty na całym świecie wprowadziły ograniczenia dotyczące zawinięć statków wycieczkowych w celu ograniczenia potencjalnego rozprzestrzeniania się wirusa.

Kilka statków zgłosiło przypadki infekcji na pokładzie, powodując masową reakcję opinii publicznej, która obwiniała operatorów statków wycieczkowych o niezdolność do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na swoich jednostkach.

Ograniczenia w portach dotyczące dokowania i schodzenia na ląd, a następnie rosnąca liczba zakażeń na pokładzie statków wycieczkowych zmusiły operatorów rejsów do zawieszenia działalności na kilka miesięcy, podczas gdy rząd na całym świecie pracuje nad złagodzeniem wpływu pandemii.

Carnival wprowadził tymczasową pauzę w swoich globalnych rejsach flotowych we wszystkich markach. Każda marka osobno ogłosiła czas trwania przerwy.

- Znaczące wydarzenia mające wpływ na podróż, w tym COVID-19, zwykle mają wpływ na wzorce rezerwacji, przy czym pełny zakres wpływu jest ogólnie określony przez czas, w którym wydarzenie wpływa na decyzje dotyczące podróży - powiedział Carnival.

- Uważamy, że bieżący wpływ COVID-19 na naszą działalność i globalne rezerwacje przełożu się na niższe wyniki finansowe i płynność. Podejmiemy dodatkowe działania w celu poprawy swojej płynności, w tym nakładów inwestycyjnych i redukcji kosztów, oraz pozyskaniu dodatkowego finansowania – dodał.

W tym celu firma zaciągnęła linię kredytową zabezpieczoną konsorcjum pożyczkodawców w sierpniu 2019 roku, która wynosi 3 mld USD na okres sześciu miesięcy.

Posunięcie to wynikało prawdopodobnie z potrzeby zwiększenia pozycji gotówkowej firmy i zachowania elastyczności finansowej w świetle obecnej niepewności na rynkach światowych wynikającej z wybuchu COVID-19.

Wpływy z pożyczki będą dostępne do wykorzystania na kapitał obrotowy czy ogólne cele korporacyjne.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.