• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Boom inwestycyjny w zespole portów Szczecin-Świnoujście

ew/MGMiŻŚ

04.11.2019 08:38 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Boom inwestycyjny w zespole portów Szczecin-Świnoujście
Boom inwestycyjny w zespole portów Szczecin-Świnoujście - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, to z całą pewnością niekwestionowany lider inwestycyjny w regionie. Od chwili, kiedy jesteśmy w UE, czyli od 2004 roku, dzięki unijnemu wsparciu do końca 2021 roku kwota inwestycji zrealizowanych przez Spółkę w zespole portów Szczecin-Świnoujście przekroczy 2 mld złotych.

Port, to wielobranżowy węzeł infrastrukturalny i logistyczny, stąd też inwestycje ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz zwiększenie wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowanie dodatkowych terenów na cele portowe. Część inwestycji jest bezpośrednio związanych z pogłębianiem i modernizacją toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. O ile bowiem pogłębienie samego toru, to zadanie leżące w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie, o tyle przygotowanie nabrzeży do nowej głębokości to zadanie ZMPSiŚ SA. Stąd w zaplanowanym pakiecie inwestycyjnym zakłada się modernizację nabrzeży w rejonie ładunków drobnicowych, a więc Kanał Dębicki oraz ładunków masowych, czyli Basen Kaszubski w szczecińskim porcie. Nabrzeża zostaną przygotowane zarówno do nowej głębokości, jak i do obsłużenia większej masy ładunkowej, która po pogłębieniu toru wodnego z pewnością pojawi się w zespole portów Szczecin-Świnoujście. Efektem tych działań ma być stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

Już wkrótce swoje oblicze zmieni również terminal promowy w Świnoujściu. Trwa jego rozbudowa, której priorytetem jest transport intermodalny. Projekt objęty jest dofinansowaniem CEF i realizowany w partnerstwie z portem i gminą Trelleborg. W jego ramach zostaną m.in. połączone stanowiska nr 5 i 6 w jedno o długości 294 m, powstanie nowa infrastruktura kolejowa, a także będą przebudowane istniejące tory kolejowe, zostaną wybudowane place postojowe dla naczep, będzie przebudowana galeria pasażerska oraz zostanie zakupiony nowy sprzęt przeładunkowy. Przy terminalu powstanie też nowy parking dla 300 ciężarówek. Także świnoujski gazoport czeka budowa kolejnego stanowiska statkowego do eksportu LNG. Z pewnością krokiem milowym w rozwoju świnoujskiego portu oraz regionu będzie powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

By rozwijać port i zwiększać jego konkurencyjność, należy myśleć przestrzenią, stąd kluczowe dla portu są inwestycje w infrastrukturę dostępową. Także tutaj wiele się dzieje. Modernizowane są ciągi  transportowe E-59/C-E59, co stworzy warunki dla rozwoju przewozów intermodalnych. Jest to konieczne, biorąc pod uwagę kluczową rolę transportu kolejowego w polityce transportowej UE i Polski, nowe standardy w technologii przewozu towarów koleją i jednocześnie zwiększający się potencjał przeładunkowy w portach w Szczecinie i Świnoujściu.  

Intensywne działania inwestycyjne toczą się również na drodze S3. Z kolei użeglownienie czeka Odrzańską Drogę Wodną.

Działania podejmowane przez ZMPSiŚ dostrzega rynek. Dowodzi tego przyznana w tym roku nagroda dla „Tego, który zmienia polski przemysł”. W uzasadnieniu podano:  „Wyróżnienie za działania, które zbudowały pozycję polskich portów na europejskim rynku zaawansowanej logistyki i transportu morskiego. (…) Rekordy odnotowują także porty w Szczecinie i Świnoujściu, co potwierdza trafność strategii stawiania na różnorodność, a jednocześnie wspierania rozwoju polskiej gospodarki i eksportu. Wzrostowi potencjału przeładunkowego zachodniej części wybrzeża towarzyszy rozbudowa infrastruktury logistycznej i transportowej”.

Sekretariat Koordynujący ds. Morskich ”17+1"

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35101,00 $ tona 1,01% 23 lip
 Cynk 2944,00 $ tona 0,82% 23 lip
 Aluminium 2492,00 $ tona 1,76% 23 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.