• <
PZT_1100x200_gif_2020

W Porcie Gdańsk przybywa zmodernizowanych magazynów i budynków

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski W Porcie Gdańsk przybywa zmodernizowanych magazynów i budynków
W Porcie Gdańsk przybywa zmodernizowanych magazynów i budynków - GospodarkaMorska.pl

PMK

19.02.2017 Źródło: własne

Nabrzeże Oliwskie, dzięki zakończonemu przed kilkoma tygodniami przedsięwzięciu obejmującemu gruntowną modernizację budynku administracyjnego na Nabrzeżu Oliwskim, zyskał nowoczesną powierzchnię kubaturową z przeznaczeniem na biura dla interesariuszy portu.

Warta 861 tys. PLN inwestycja to jeden z elementów programu tzw. termomodernizacji w Porcie Gdańsk, który ma na celu poprawę stanu budynków głównie magazynowych i administracyjnych, ale także podwyższenie standardów energooszczędności tych obiektów. W wielu przypadkach wiąże się to również z gruntowną modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. umożliwiającą przejście na niskoemisyjne ogrzewanie.

PowiększenieInwestycja na Nabrzeżu Oliwskim obejmowała m.in.: docieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ale także przebudowę i remont części pomieszczeń, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wymianie poddano także przyłącza i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonano system oddymiania.

Budynek obejmuje łącznie 590 m2 powierzchni biurowej usytuowanej na dwóch kondygnacjach i przylega bezpośrednio do magazynu zlokalizowanego w pierwszej linii Nabrzeża Oliwskiego.

PowiększenieKilka miesięcy temu nieopodal, na terenie Wolnego Obszaru Celnego zakończono także inną wartą przeszło 0,5 mln PLN inwestycję, którą objęto ponad 1.000 m2 powierzchni użytkowej magazynu L.

PowiększenieZakres robót uwzględniał: wykonanie całościowej termomodernizacji magazynu, remont istniejącej oraz budowę nowej instalacji kanalizacji deszczowej, jak również budowę przyłącza telekomunikacyjnego, remont istniejących instalacji elektrycznych w ramach prowadzonych robót termomodernizacyjnych oraz instalacji odgromowej. Tym samym magazyn zyskał nie tylko nowy wygląd dzięki położonej elewacji, ale przede wszystkim nowe zabezpieczenie przed utratą ciepła, co istotnie podniosło walory energooszczędności magazynu. Głównym celem przyświecającym inwestycji było m.in. ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku z korzyścią dla obecnych i potencjalnych użytkowników magazynu.

PowiększenieRozpoczęte w ubiegłym roku i kontynuowane w roku bieżącym prace modernizacyjne to efekt nowej polityki zarządzania terenami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Port koncentruje swoje wysiłki na zmianie jakości infrastruktury w porcie nie tylko tej dostępowej i nabrzeżowej, ale także magazynowej. Z tego też względu realizowane są prace rozbiórkowe na terenach administrowanych przez port, z krajobrazu których sukcesywnie eliminowane są ciężkie, nieefektywne w utrzymaniu magazyny starej konstrukcji. Uzyskane w ten sposób wolne tereny w części przeznaczane są na place składowe lub dedykowane planowanej budowie nowej infrastruktury magazynowej. W innych przypadkach, te obiekty magazynowe, których eksploatacja i modernizacja znajduje ekonomiczne uzasadnienie, podlegają remontom.

W roku 2016 na program termomodernizacji i wewnętrznej przebudowy budynków port wydatkował łącznie 4,5 mln PLN. W roku bieżącym kwota ta będzie wyższa i szacowana jest na blisko 22 mln PLN.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.