• <
ATC_CARGO_TOP

Senat za ustawą regulującą czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Senat za ustawą regulującą czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej
Senat za ustawą regulującą czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej - GospodarkaMorska.pl

mk

27.04.2017 Źródło: PAP

Pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku będzie wliczane do czasu pracy - zakłada rządowa ustawa regulująca czas pracy na statkach żeglugi śródlądowej, za którą opowiedział się w czwartek Senat.

Za ustawą głosowało 81 senatorów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Za ustawą bez poprawek opowiadały się połączone senackie Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy unijnej.

Do najważniejszych regulacji wprowadzonych projektem ustawy należy m.in. zaliczanie gotowości do wykonywania pracy do czasu pracy – powiedział w Senacie wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna.

Chodzi także o wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla pracodawców, wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników wykonujących prace na statkach żeglugi śródlądowej, zapewnienie odpowiednich dni odpoczynku i wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy – dodał Materna.

Pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy na statku żeglugi śródlądowej będzie wliczane do czasu pracy. Według autorów przepisów chodzi o czas np. podczas postoju statku w związku z nieplanowanymi pracami konserwacyjnymi i remontami, w trakcie oczekiwania statku na śluzowanie oraz załadunek lub rozładunek. Jak wyjaśniali autorzy ustawy, w transporcie śródlądowym czas pracy pracownika na pokładzie nie jest równoznaczny z czasem eksploatacji statku podczas rejsu.

Według ustawy "uwzględnienie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego pozwoli pracodawcom na elastyczne ustalenie harmonogramu pracy dla pracowników".

Ustawa ma obejmować łącznie limity godzin pracy z godzinami nadliczbowymi. Limity czasu pracy obejmują także czas pracy na statku pasażerskim w sezonie oraz czas pracy w porze nocnej. Wskazane limity czasu pracy będą mogły być wydłużone tylko w przypadku wystąpienia tzw. stanów nadzwyczajnych, czyli np. okresów zagrożenia bezpieczeństwa statku i ludzi znajdujących się na jego pokładzie.

Przepisy ustawy nie będą miały zastosowania do samozatrudnionych, czyli osób, które w sposób niezależny i na własny rachunek eksploatują jednostki pływające (w Polsce małe przedsiębiorstwa żeglugowe to często firmy rodzinne, w których większość pracowników korzysta z samozatrudnienia).

Wiceminister poinformował, że w kraju jest obecnie 600 osób pracujących na statkach żeglugi śródlądowej. Z kolei przedsiębiorców posiadających takie jednostki jest 500.

Senator Kazimierz Kleina z PO zauważył, że na większości statków śródlądowych pracują tylko ich właściciele. „Swoją drogą to jest smutna sprawa, że właściciela przedsiębiorstwa nie dotyczą żadne przepisy prawa pracy i pracuje 24 godziny na dobę” – dodał.

„Dzisiaj pracodawca, który ma własną działalność wykonuje nieraz pracę 24 godziny na dobę” – powiedział Materna. „Mam nadzieję, że to, co chcemy jako ministerstwo żeglugi śródlądowej zrobić w przyszłości z rzekami – bo te szlaki główne o znaczeniu międzynarodowym chcemy doprowadzić do IV klasy – spowoduje, że więcej będzie zapotrzebowania na przewóz towarów i że armatorzy, widząc te duże zamówienia, po pierwsze, będą zatrudniać, po drugie, będą zamawiać statki w stoczniach i nakręci się pewna koniunktura. Dzisiaj jest taki stan, jaki jest. Niestety, nie widzimy dzisiaj statków, które pływają po rzekach” – dodał wiceminister.

Nowe przepisy są rezultatem wdrożenia do polskiego prawa wymogów dyrektywy unijnej, uzupełniają zapisy Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej.

Według autorów ustawy zmiany są konieczne, Kodeks pracy nie odpowiada bowiem w pełni potrzebom armatorów oraz pracowników zatrudnionych w sektorze żeglugi śródlądowej i w praktyce jest trudny do zastosowania ze względu na specyfikę pracy.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32700,00 $ tona -1,07% 17 cze
 Cynk 2962,00 $ tona -0,34% 17 cze
 Aluminium 2427,00 $ tona -1,10% 17 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.